Søknad om støtte til vilttiltak

Vi minner om søknadsfristen som er 15. januar 2020. Søknader som omhandler jaktbare arter sendes Innlandet fylkeskommune. Søknader om ikke jaktbare arter sendes Fylkesmannen i Innlandet.

Ordningen omfatter tilskudd til praktiske vilttiltak, bidrag til å løse oppgaver, stimulerings- og informasjonstiltak i regi av organisasjoner med mer. FoU knyttet til dokumentasjon og overvåking av naturmangfold, lokale vilttiltak og sentrale utviklingstiltak.

Søknader som gjelder nasjonale tiltak eller prosjekter sendes Miljødirektoratet. Søknader på regionalt nivå som gjelder jaktbare arter sendes fylkeskommunen og for ikke-jaktbare arter sendes de til Fylkesmannen. Tiltak innenfor en enkelt kommune skal omsøkes på det kommunale viltfond i berørt kommune.

Søknader leveres via Elektronisk søknadsenter, Miljødirektoratet - se lenke.

Se også tidligere nyhetssak av 28. november 2019.