Koronaviruset - Dispensasjon fra søknadsfristen for produksjonstilskudd 15. mars 2020

Dersom et foretak ikke har fått levert søknad om produksjonstilskudd i jordbruket innen 15. mars på grunn av alvorlig sjukdom forårsaket av koronaviruset, kan det gis dispensasjon fra søknadsfristen.

Etter forskrift om produksjonstilskudd § 9 kan det gis dispensasjon fra søknadsfristen i «særlige tilfeller».

Eksempler på forhold som gjør at foretak kan få innvilget dispensasjon fra søknadsfristen er:

  • Søker har selv vært syk med koronaviruset og ikke hatt mulighet til å levere søknaden innen fristen.
  • Søker har sittet i karantene og hatt problemer med å levere søknaden på grunn av tekniske problemer, manglende tilgang til PC/internett mv.
  • Søker har hatt problemer med å få hjelp fra kommunen på grunn av koronaviruset.
  • Andre forhold utenfor søkers kontroll knyttet til utbruddet av koronaviruset som har medført at søker ikke har fått levert søknaden innen søknadsfristen.

Foretaket må sende søknad om dispensasjon til kommunen. Hvis fristoversittelsen skyldes at søker har vært sjuk eller i karantene, må det legges ved legeattest. Fylkesmannen behandler søknaden.

Du kan lese mer om vurdering av dispensasjonssøknader i kap. 9 i rundskriv 2020-7.

Nå kan du abonnere på koronanyheter fra Fylkesmannen i Innlandet! Gå til https://www.fylkesmannen.no/innlandet/abonnement/, kryss av for "korona" og oppgi din e-postadresse, så får du e-postvarsel om alle koronasaker som vi legger ut.