Kvalitet på skogplanter

Godt samsvar mellom plantehøyde og rotmasse bidrar til å sikre god plantekvalitet. 
Foto: Inger Sundheim Fløistad
Godt samsvar mellom plantehøyde og rotmasse bidrar til å sikre god plantekvalitet. Foto: Inger Sundheim Fløistad

God kvalitet på skogplanter er en forutsetning for tilfredsstillende etablering i skogen.

Et toårig FoU-prosjekt har lagt fram en revidert faglig anbefaling. I tillegg til den genetiske opprinnelsen, er særlig plantens næringsstatus og vitalitet i etableringsfasen viktig. Nødvendig frostherdighet før høstplanting eller vinterlagring er vesentlig for å unngå skader, og et godt forhold mellom høyde og rotmasse indikerer plantens robusthet.

Fylkesmannen i Hedmark har vært en av initiativtakerne til FoU-prosjektet om kvalitet og kvalitetskrav for skogplanter i Norge, ledet av forsker Inger Sundheim Fløistad fra Norsk institutt for skog og landskap.

Hovedmålet med prosjektet har vært å utarbeide en revidert faglig anbefaling for kvalitetskrav til skogplanter i Norge som et innspill til en høyst påkrevet revisjon av Retningslinjer om kvalitetskrav til skogplanter som ble vedtatt i 1995 og er hjemlet i forskrift om skogfrø og skogplanter fra 1996.

Se prosjektrapport og faktaark om kvalitet på skogplanter under Relaterte dokumenter i høyre meny.

Du skal plante et træ

Du skal plante et træ.
Du skal gøre en gerning,
som lever, når du går i knæ,
en ting som skal vare
og være til lykke og læ.

Piet Hein