Fylkesmannen bidro i forprosjektet "Psykisk helse i landbruket"

Fylkesmannen i Innlandet bidro sammen med fylkeskommunen i finansieringen av forprosjektet "Psykisk helse i Landbruket". Rapport ble avgitt 3. februar. 

Rapporten gir en analyse av ulike tiltak i landbruket for å se hvilke som gir best effekt for bøndenes psykiske helse. Forprosjektet viste at det er mest å hente på forebygging. Det anbefales derfor at en framover jobber videre med forebygging og økt bevissthet rundt psykisk helse i landbruket. 

Fylkeskommunen og Fylkesmannen i Innlandet tok initiativet til prosjektet. Norsk Landbruksrådgiving ledet arbeidet. Med på laget var også Innovasjon Norge, Oppland Bondelag, Hedmark Bondelag, Oppland Bonde- og Småbrukarlag, Hedmark Bonde- og Småbrukarlag og landbrukssjefene i Gjøvik og Tolga kommune.  Forskere fra Ruralis, institutt for rural- og regional forskning, Nasjonalt fagkompetansesenter for landbrukshelse ved St. Olavs Hospital og psykolog Trond Løkling har også vært  bidragsytere i forprosjektet.

Lenker til nettartikler som har omtalt arbeidet:

Psykisk helse i landbruket (Innlandet fylkeskommune)

Nytt helseprosjekt skal ruste bønder til å takle kriser (Nationen)

Les rapporten i vedlegget.