Arrangementer og prosjekter med støtte fra klima- og miljøprogrammet 2020

I år har Fylkesmannen innvilget 1,6 millioner kroner til tiltak som styrker, utvikler og formidler praktiske tiltak for å gjøre jordbruket mer klima- og miljøvennlig. Midlene fra klima- og miljøprogrammet fordeles etter en årlig søknadsrunde.

Det ble innvilget tilskudd til 34 søknader, med beløp fra 10 000 til 100 000 kroner pr. tiltak. Langt de fleste tilskuddene var på 10 - 50 000 kroner. Tiltakene fordeler seg på temaene kulturlandskap og biologisk mangfold, jordbruksforurensning og klimatiltak og alternative energikilder. Som eksempel kan nevnes sanglerkeprosjekt, plastsmart landbruk, gjødslingsplanlegging, solceller, fangvekster, dreneringstiltak, beitebruk og bekjemping av fremmedarter.

Du finner en oversikt over søknadene som ble innvilget tilskudd på denne siden.

Mange av tiltakene omfatter markdager, fagmøter, demonstrasjoner og kurs. Covid-19 har skapt problemer, men vi regner med at mye av det som var planlagt, vil bli gjennomført i løpet av sommeren og høsten. Nedenfor vil vi publisere arrangementer etc. som vi har fått informasjon om (blir oppdatert fortløpende). For mer informasjon, ta kontakt med arrangøren direkte eller sjekk nettsiden deres.

Tid

Sted

Tema/påmelding

Arrangør

15. august kl. 11.00

Øystre Hedalsstølen

Markdag om fjellbeite

Norsk landbruksrådgiving Innlandet og faglaga i Øystre Slidre

17. august kl. 12.00

Leirhol i Vang

Demonstrasjon av gjødselseparering

Norsk landbruksrådgiving Innlandet

26. august kl. 9-13

Rogneby på Kraby, Lena

Markdag om fangvekster og dekkvekster i grønnsaker og poteter. Påmelding innen mandag 24.8 til jewikih@online.no/tlf 48038536

NIBIO Apelsvoll, Norsk landbruksrådgiving Innlandet og Agro Toten