Tinde Utvikling AS får ikke konsesjon på hele utmarksarealet ved Rondablikk

Sau på beite - Pixabay
Sau på beite - Pixabay

Fylkesmannen har omgjort Nord-Fron kommune sitt vedtak fra mars om å gi konsesjon til Tinde Utvikling AS på enkelte utmarksteiger mellom Rondablikk og Furusjøen. Det er ikke i tråd med konsesjonslovens formål å gi konsesjon til Tinde.

Tinde Utvikling AS har kjøpt totalt 630 dekar areal ved Rondablikk. Mindre deler av arealet kan Tinde kjøpe uten konsesjon, og noe areal har kommunen gitt konsesjon på uten at Fylkesmannen har merknader. Det meste av arealet kreves det imidlertid konsesjon på, og det har Tinde fått av kommunen.

Fylkesmannen har på eget initiativ vedtatt å delvis omgjøre kommunens konsesjonsvedtak. Dette gjelder to større utmarksteiger mellom Rondablikk og Furusjøen, samt halvøya Vassmillom. Disse arealene er landbruksarealer som ikke er klarert for utbygging og som er viktige områder for beitedyr. Det er ikke i tråd med konsesjonsloven at et hytteutviklingsselskap får konsesjon på slike arealer. Kommunens vedtak kan også føre til uheldig presedens og en ikke ønsket utvikling der aksjeselskap får eierskap på utmarksarealer.