Kommunesamling om næringsutvikling (BU-midler)

Dato:
28. mars 2019 09:30 - 15:30
Sted:
Helse sør-øst's lokaler på Hamar (Statens hus). Parkgata 36, 2317 Hamar
Ansvarlig:
Innovasjon Norge Innlandet og Fylkesmannen i Innlandet
Målgruppe:
Kommunalt ansatte som jobber med næringsutvikling innen landbruk og landbruksbaserte næringer
Bygging av korntørkesilo, Røhne Nedre
Bygging av korntørkesilo, Røhne Nedre (Foto: Karoline F. Vold)

Vi ønsker velkommen til kommunesamling for Innlandet om næringsutvikling i landbruk, med spesiell fokus på investeringsmidlene og utrednings-/tilretteleggingsmidlene. 

Fra 2019 er det felles Regionalt bygdeutviklingsprogram for Hedmark og Oppland. Delprogrammet Regionalt næringsprogram er også felles for de to fylkene, inkl. føringer for bruken av investeringsmidlene som Innovasjon Norge forvalter. I samlingen vil det bli orientert om føringene i det nye programmet og om endringer hos Innovasjon Norge. Programmet legger også opp til faglige oppdateringer på utvalgte områder. 

Programmet for fagsamlinga finner du under "Dokumenter" i menyen. Presentasjoner/foredrag vil også legges ut her etter konferansen.

Det er ingen deltakeravgift på samlingen, men reise og evt. overnatting må dekkes av hver enkelt. 

Påmelding innen 25. mars

Påmelding kommunesamling, næringsutvikling 28.03.2019

Legg til i egen kalender
Dato:
28. mars 2019 09:30 - 15:30
Sted:
Helse sør-øst's lokaler på Hamar (Statens hus). Parkgata 36, 2317 Hamar
Ansvarlig:
Innovasjon Norge Innlandet og Fylkesmannen i Innlandet
Målgruppe:
Kommunalt ansatte som jobber med næringsutvikling innen landbruk og landbruksbaserte næringer