Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Oppstartkonferanse for kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis

Dato:
20. januar 2021 10.00 - 14.00
Sted:
Digitalt
Arrangør:
FMIN, Utdanningsdirektoratet, KS og Statped
Målgruppe:
Barnehage- og skoleansvarlige i kommunene, private eiere, ledere, barnehagelærere/lærere og spesialpedagoger, PPT, helsesykepleier, barnevern, BUP, medlemmer i samarbeidsforum for dekom/rekom.

Informasjon og program finnes her

Publisert 09.11.2020

For å delta må du registrere deg her:

https://www.bigmarker.com/UDIR/innlandet-kompetanseloftet?utm_bmcr_source=fylkesmannen

Dato:
20. januar 2021 10.00 - 14.00
Sted:
Digitalt
Arrangør:
FMIN, Utdanningsdirektoratet, KS og Statped
Målgruppe:
Barnehage- og skoleansvarlige i kommunene, private eiere, ledere, barnehagelærere/lærere og spesialpedagoger, PPT, helsesykepleier, barnevern, BUP, medlemmer i samarbeidsforum for dekom/rekom.