Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Digitalt videregående kurs i økonomisk rådgivning

Dato:
20. januar 2021 09.00 - 22. januar 2021 12.30
Sted:
Digitalt i Teams
Arrangør:
Fylkesmannen i Innlandet i samarbeid med Fylkesmannen i Oslo og Viken
Målgruppe:
Ansatte i NAV som arbeider med økonomisk rådgivning, herunder utenrettslige gjeldsrådgivning. Nyansatt som spesialist innen økonomisk rådgivning i NAV-kontoret.

Økonomisk rådgivning er lovpålagt individuell tjeneste etter sosialtjenesteloven § 17. Tjenesten er en av kjerneoppgavene i NAV-kontoret, og ansatte i NAV-kontorene må derfor ha grunnleggende og spesialisert kunnskap for å kunne tilby tjenesten. 

Publisert 09.11.2020

NAV-kontoret skal tilpasse den økonomiske rådgivningen til den enkeltes forutsetninger og behov. Det betyr at NAV-kontoret må kunne tilby alt fra hjelp til håndtering av personlig økonomi, kontakt med kreditorer og utarbeidelse av utenrettslige gjeldsordninger.

Formålet med kurset er å øke kompetansen i NAV – kontorene for sikre best mulig kvalitet på tjenesten. 

Kurset er det siste i av tre kurs i en kursrekke Fylkesmannen tilbyr på området økonomisk rådgivning. Kursrekken inneholder i tillegg basiskurs og grunnkurs. Målgruppen for basiskurset er blant annet de som jobber i kommunale oppfølgingstjenester, barneverntjenesten, jobber med statlige ytelser, eller er nyansatte i Nav-kontoret. Grunnkurset er anbefalt for de som for eksempel skal jobbe som veileder i Nav-kontoret, eller som økonomisk rådgiver etter sosialtjenesteloven.

Forkunnskap: 

  • Kunnskap tilsvarende grunnleggende kurs i økonomisk rådgivning (tidligere grunnkurs)

Dette er kurset for deg som: 

  • Er ansatt i NAV-kontoret og arbeider med økonomisk rådgivning, herunder utenrettslige gjeldsrådgivning
  • Er nyansatt som spesialist innen økonomisk rådgivning i NAV-kontoret.

Hva skal du sitte igjen med etter endt kurs?

  • Kunnskap om roller og ferdigheter i møte med brukere som har økonomiske problemer

Forelesere på dette kurset er Hallvard Øren og Joo Luraas. 

Tidspunkt for opplæring disse dagene er:

20.01: 09.00-13.30

21.01: 09.00-11.30

22.01: 09.00.12.30

Deltagerantall

Det er begrenset antall plasser på det digitale kurset. Hvis nødvendig vil Fylkesmannen prioritere slik:

  • NAV-ansatte som har deltatt på grunnleggende kurs/grunnkurs i økonomisk rådgivning prioriteres.
  • En prioritering slik at vi får deltagere fra flest mulig NAV-kontor.

Påmeldte som ikke arbeider i NAV/kommunen kan ikke regne med å få plass.

Er du usikker på om du er i målgruppen eller har spørsmål til kurset, ta kontakt med Unn Aasterud. Se kontaktinformasjon.

Praktiske spørsmål tilknyttet påmeldingen kan stilles til Maren R. Rogstad. Se kontaktinformasjon.

Dato:
20. januar 2021 09.00 - 22. januar 2021 12.30
Sted:
Digitalt i Teams
Arrangør:
Fylkesmannen i Innlandet i samarbeid med Fylkesmannen i Oslo og Viken
Målgruppe:
Ansatte i NAV som arbeider med økonomisk rådgivning, herunder utenrettslige gjeldsrådgivning. Nyansatt som spesialist innen økonomisk rådgivning i NAV-kontoret.