Regional samling - landbrukslovgivningen m/forvaltningsrett - DEL 1

Dato:
2. desember 2020 09:30 - 14:00
Sted:
Teams
Arrangør:
Fylkesmannen i Innlandet
Målgruppe:
Saksbehandlere landbrukslover og politikere i kommunene

Fylkesmannen inviterer til webinar i temaene forvaltningsrett, jordloven og konsesjonsloven. Webinaret fullfører fagsamlingene om landbrukslovene som vi arrangerte på Elverum og Dokka i mars, men som vi ikke fikk gjennomført på Vinstra pga. covid-19.

Publisert 19.11.2020

Mange synes det er mer krevende å være tilhører på webinar enn å være fysisk tilstede i et forelesningslokale. Derfor deler vi webinaret over to dager – hhv. 2. og 4. desember.

Program

Målgruppe

Ansatte og politikere som jobber med eller tar avgjørelser i saker som behandles etter jordloven og konsesjonsloven.

Alle i målgruppen er hjertelig velkommen, men for de av dere som var på Elverum/Dokka blir det hovedsakelig repetisjon.

Påmelding

Dato:
2. desember 2020 09:30 - 14:00
Sted:
Teams
Arrangør:
Fylkesmannen i Innlandet
Målgruppe:
Saksbehandlere landbrukslover og politikere i kommunene