Invitasjon til digital samling for kontaktpersoner kvalifiseringsprogrammet i NAV i Innlandet

Dato:
25. november 2020 09:00 - 11:00
Sted:
Digitalt i teams
Arrangør:
Fylkesmannen i Innlandet, enhet sosial i samarbeid med NAV Innlandet
Målgruppe:
Ansatte i NAV-kontorene i Innlandet som er kontaktperson for kvalifiseringsprogrammet

Vi inviterer til en kort digital samling for kontaktpersoner for kvalifiseringsprogrammet i NAV-kontorene i Innlandet.

Publisert 09.11.2020

Vi ønsker å ha en digital samling for å høre hvordan status er på kontorene.

Tema:

- Status

- Midlertidig forskrift/veileder KVP

- Problemstillinger/spørsmål som ønskes belyst

Velkommen til samling i Teams!

Påmelding gjøres til Randi-Irene Midthaugen, fmoprim@fylkesmannen.no innen 23. november. Teamslenke sendes da ut til påmeldte.

Problemstillinger/spørsmål kan sendes Randi-Irene Midthaugen, fmoprim@fylkesmannen.no, og Hermann Hagen, hermann.hagen@nav.no

 

 

 

Dato:
25. november 2020 09:00 - 11:00
Sted:
Digitalt i teams
Arrangør:
Fylkesmannen i Innlandet, enhet sosial i samarbeid med NAV Innlandet
Målgruppe:
Ansatte i NAV-kontorene i Innlandet som er kontaktperson for kvalifiseringsprogrammet

Kontaktpersoner