Fagdag: Eldre med rus og psykiske helseproblemer

Dato:
21. oktober 2020 08:30 - 14:00
Sted:
Quality Hotel Strand Gjøvik & Digitalt
Arrangør:
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Innlandet, Fylkesmannen i Innlandet, Senter for Omsorgsforskning Øst, NTNU, SIHF
Målgruppe:
Ansatte i helse og omsorgssektoren i Innlandet

21. oktober arrangeres Fagdag: Eldre med rus og psykiske helseproblemer.

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester arrangerer i samarbeid med Fylkesmannen i Innlandet, Senter for Omsorgsforskning Øst, NTNU og Sykehuset Innlandet divisjon Psykisk helsevern fagdag for eldre med rus og psykiske helseproblemer.

Temaer for dagen vil blant annet være alkoholdemens, «snakk om rus» og selvmord blant eldre.

Målgruppen for fagdagen er ansatte i helse og omsorg fra kommuner i Innlandet, og fagdagen vil foregå 21.10.2020 kl. 08:30-14:00.

Fagdagen er gratis, og vil foregå på Strand Hotel Gjøvik. Det er plass til 40 personer. I tillegg vil det være mulig å delta digitalt.

Du kan se programmet til fagdagen her.

For å delta, meld deg på her. I skjemaet velger du om du vil delta fysisk eller digitalt. Lenke til strømming vil bli sendt til de påmeldte i forkant av arrangementet.

Dato:
21. oktober 2020 08:30 - 14:00
Sted:
Quality Hotel Strand Gjøvik & Digitalt
Arrangør:
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Innlandet, Fylkesmannen i Innlandet, Senter for Omsorgsforskning Øst, NTNU, SIHF
Målgruppe:
Ansatte i helse og omsorgssektoren i Innlandet