Webinar: Industripolitikk for den biobaserte sirkulærøkonomien

Dato:
17. september 2020 09:00 - 11:00
Sted:
Webinar (lenke til streaming kommer seinere)
Arrangør:
BIOVALLEY, NCE Heidner Biocluster og Norwegian Wood Cluster

Sammen med NCE Heidner Biocluster og Norwegian Wood Cluster arrangerer Biovalley webinar, torsdag 17. september kl 9-11: Industripolitikk for den biobaserte sirkulærøkonomien - hva skal til for vekst og verdiskaping?

Webinaret er en oppfølging fra BIOVALLEYs planlagte program under Arendalsuka, som ble avlyst i år pga. koronasituasjonen.

På webinaret vil SINTEF offentliggjøre sin ferske rapport som de har jobbet med for oss vedrørende tiltak og virkemidler innen bioøkonomien.

Påmelding til: espen.granberg.johnsen@innlandetfylke.no

Dato:
17. september 2020 09:00 - 11:00
Sted:
Webinar (lenke til streaming kommer seinere)
Arrangør:
BIOVALLEY, NCE Heidner Biocluster og Norwegian Wood Cluster

BIOVALLEY - Norges grønne motor

BIOVALLEY er en overbygging og drivkraft for å fremme de biobaserte næringene, klyngene og kompetansemiljøene i Innlandet, gjennom felles kommunikasjons- og næringspolitisk arbeid. BIOVALLEY er eid av Innlandet fylkeskommune og Fylkesmannen i Innlandet.

Prosjektleder: espen.granberg.johnsen@innlandetfylke.no

www.biovalley.no | https://www.facebook.com/biovalleyinnlandet