Leve hele livet - samling for kommunenes kontaktpersoner - samlingen flyttes

Dato:
31. mars 2020 11:00 - 1. april 2020 12:00
Sted:
Scandic Lillehammer hotell
Arrangør:
Fylkesmannen i Innlandet
Målgruppe:
Kontaktpersoner for Leve hele livet i kommunene
Påmeldingsfrist:
08.03.2020 00:00:00

Denne samlingen er planlagt flyttet. Ny invitasjon og påmelding vil bli sendt ut senere 

 

Samlingen er gratis, men reise må dekkes av den enkelte kommune.  

Hver kommune kan stille med to deltagere.

Programmet er ikke ferdig utformet, men aktuelle temaer er blant annet kommunal planlegging og hvordan jobbe videre med kvalitetsreformen

Påmeldingsfrist: 8. mars 2020

Leve hele livet

Jeg ønsker å delta
Overnatting
Middag
Dato:
31. mars 2020 11:00 - 1. april 2020 12:00
Sted:
Scandic Lillehammer hotell
Arrangør:
Fylkesmannen i Innlandet
Målgruppe:
Kontaktpersoner for Leve hele livet i kommunene
Påmeldingsfrist:
08.03.2020 00:00:00

Kontaktpersoner