Innlandskonferansen - Tidlig innsats og fagfornyelsen

Dato:
3. februar 2020 10:00 - 4. februar 2020 14:00
Sted:
Scandic hotell Lillehammer
Arrangør:
Barnehage og opplæring
Målgruppe:
Barnehage, skole og PPT (Se spesifikasjoner i programmet)
Påmeldingsfrist:
22.01.2020 23:59:00

Fylkesmannen i Innlandet i samarbeid med Høyskolen i Innlandet inviterer til fagkonferanse om tidlig innsats og fagfornyelsen.

Målgruppe: skoleeiere og rektorer i offentlige og private grunn- og videregående skoler i Innlandet, HTV og PPT (PPT-leder + inntil 2 rådgivere fra hver PP-tjeneste). Mandag 3. februar inviteres også barnehagemyndighet og inntil 5 styrere (privat og off.) fra hver kommune.

Intensjon: Konferansens dag 1 skal øke bevistheten om tidlig innsats i barnehage og skole. Konferansens dag 2 skal bidra til at opplæringen på skolene i Innlandet foregår i tråd med intensjonene i læreplanverket, på en måte som er optimal for elevenes trivsel og utvikling.

Bidragsytere og arbeidsformer: På konferansen bidrar representanter fra Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet og Høgskolen i Innlandets kompetansemiljø på Hamar og Lillehammer med faglige innspill. Det blir faglig refleksjon og erfaringsdeling i grupper på tvers av regioner, og det blir tid til planlegging av videre forbedringsarbeid.

Mandag 3. februar er temaet Tidlig innsats og inkluderende fellesskap.

Målgruppe er skoleeiere, rektorer, barnehagemyndighet, styrere, PPT og HTV. Utgangspunktet for arbeidet denne dagen er Meld. St. nr. 6 2019/2020 «Tett på».

Rammeprogram:

Kl. 12.00 – 13.00:             lunsj

Kl. 13.00 – 18.00:             Faglig

Kl. 19.30:                         Middag

 

Tirsdag 4. februar er temaet Fagfornyelsen.

Målgruppe er skoleeiere, rektorer, PPT og HTV.

Rammeprogram:

Kl. 08.00 – 13.00:             Faglig v/ Utdanningsdirektoratet og Høgskolen i Innlandet

Kl. 13.00 – 14.00:              Lunsj

Fagsamlingen ses i sammenheng med ledersamling for barnehagemyndighet og skoleeiere 03. februar kl. 10.00 – 12.00. Se egen invitasjon og påmeldingslink.

Konferansen er gratis, og fylkesmannen dekker deltakelse, overnatting og middag. Deltakerne må selv dekke reisekostnader. Vi har reservert rom på Scandic Lillehammer hotell og Scandic Victoria hotell. Deltakerne fordeles etter «førstemann til mølla»-prinsippet. Hvis fullbooket, vil de med lengst reiseavstand bli prioritert for overnatting.

Avmelding etter 27.01 eller «no show» dekkes ikke.