Ledersamling for barnehagemyndighet og skoleeier.

Dato:
11. november 2019 10:00 - 12. november 2019 15:30
Sted:
Scandic Lillehammer hotell
Ansvarlig:
Barnehage og oppvekst
Målgruppe:
Skoleeier og barnehagemyndighet
Påmeldingsfrist:
01.11.2019 23:59:00

Fylkesmannen inviterer til todagers ledersamling for skoleeiere og barnehagemyndigheter i Innlandet. Det overordna tema for samlingen er hvordan sikre et godt skole- og barnehagemiljø.

I løpet av disse to dagene vil vi berøre temaer knyttet til samarbeid og samhandling der ivaretakelse av  barns beste som et grunnleggende hensyn er i fokus . Nedenfor ser dere et foreløpig rammer for dagene. Detaljert program vil komme senere.

11. november

Barnekonvensjonen med spesiell vekt på artikkel 3 og 12 – barns beste og barns rett til å bli hørt. 

Dagen ledes av Kjersti Botnan Larsen fra Barneombudet.

12. november

Dagen er en tematisk oppfølger av dag 1 og vil omhandle hvordan vi skal sikre et godt skole- og barnehagemiljø.

Dagen  ledes av Inger Bergkastet som jobber i Utdanningsetaten i Oslo.

Målgruppen er skoleeier og barnehagemyndighet. Fylkesmannen dekker overnatting for inntil 2 personer fra hver kommune. 

Dato:
11. november 2019 10:00 - 12. november 2019 15:30
Sted:
Scandic Lillehammer hotell
Ansvarlig:
Barnehage og oppvekst
Målgruppe:
Skoleeier og barnehagemyndighet
Påmeldingsfrist:
01.11.2019 23:59:00