Tilsynskalender

Fylkesmannen har i den nye kommuneloven fått i oppdrag å samordne tilsyn og egenkontroller i kommuner og fylkeskommuner. Her vil det komme flere nyheter om denne nye kalenderen 

2020 er det første året, og jobben med tilsynskalenderen har pågått noen måneder allerede. 

Frister:

21.februar – alle statlige tilsyn skal ligge i kalenderen.

13.mars – frist for kommunene å sende inn et sammenfattet høringssvar omhandlende omfang og om kommunen har hatt egenkontroller på området som evt gjør planlagte statlige tilsyn unødvendige. Høringssvar sendes til Fylkesmannen /v kommunal og regional samordning.

27.mars – tilsynskalenderen skal være spikret.

Hør hva Kristian Botten Pedersen hos Fylkesmannen har å si om den nye tilsynskalenderen.

Gå direkte til tilsynskalenderen.