Fylkesmannen bidrar i folkevalgtopplæringen

Fylkesmannen i Innlandet v/Kristian Botten Pedersen, Anne Katrine Fossum og Marit Gilleberg sammen med Martin Skramstad fra KS
Fylkesmannen i Innlandet v/Kristian Botten Pedersen, Anne Katrine Fossum og Marit Gilleberg sammen med Martin Skramstad fra KS

Når det er nyvalgte kommunestyrer tilbyr KS kommunene inntil fem dager med folkevalgtopplæring. Tirsdag var Fylkesmannen invitert til Kongsvinger for å snakke om fylkesmannens roller og oppgaver.

Formålet er å gi folkevalgte et godt grunnlag for effektiv saksbehandling og å tilrettelegge for dialog om framtidige saker. Kunnskap om roller og rammer for arbeidet blir vektlagt.

Torsdag 6. februar skal Fylkesmannen i Innlandet ha møte med de folkevalgte i Tynset kommune. Her vil tema blant annet være Fylkesmannens roller og ansvar, orientering om plan- og bygningsloven som verktøy i samfunnsutviklingen og verktøy i arealutviklingen, jord- og konsesjonslov og lov om motorferdsel i utmark.

Kommuner som ønsker å ha besøk av Fylkesmannen ta kontakt med Fylkesmannen