Vestre Toten

Korrekt kledde ansatte hos fylkesmannen og ordfører Leif Waarum i Vestre Toten etter besøk hos Benteler (fotografering forbudt). Oppsummert: Stor hall, store maskiner, lite folk, ekstremt mye elektronikk og IKT, ekstremt systematisk og ryddig.
Korrekt kledde ansatte hos fylkesmannen og ordfører Leif Waarum i Vestre Toten etter besøk hos Benteler (fotografering forbudt). Oppsummert: Stor hall, store maskiner, lite folk, ekstremt mye elektronikk og IKT, ekstremt systematisk og ryddig. (Foto: Ivar Ødegaard)

Vestre Toten er kommunen som mer enn noen annen reagerer på internasjonale svingninger i økonomi og marked. For her er det bedrifter med et internasjonalt marked i større grad enn noen andre steder i Innlandet, hevder de. Så går det bra i Norge eller i verden, går det bra på Raufoss. Men nedturer har det også vært, som da Raufoss Ammunisjonsfabrikk ble delt opp og solgt ut, eller som når finanskrisene rammer. Slike svingninger leses av på kommuneøkonomien.

Vestre Totens næringsliv er langt mer enn det som skjer på Industriparken, og kommunens suksesser og utfordringer knyttes også til andre områder. Men det var Industriparken som var arena for møtet mellom fylkesmann Knut Storberget – på innlandstur på 100 dager – og administrasjon og politikere i Vestre Toten. Det ble en ikke så liten tankevekker for de av fylkesmannens ansatte som var med på Raufoss, å høre om hva som påvirker akkurat denne kommunen. Men – for ordens skyld - kommunen har altså en variert næringsstruktur med industri, jordbruk og offentlig tjenesteyting.

Kontaktpersoner

FAKTA OM VESTRE TOTEN

Kommunenavn: Vestre Toten (kommer kanskje av norrønt þottr, ‘noe man liker’)
Landareal: 231 km2
Folketall pr. 1.1.2018: 13.314
Ordfører 2019: Leif Waarum (Ap)

Kilder: SNL, SSB, Wikipedia

PROGRAM I VESTRE TOTEN

Sted: Raufoss industripark

Tema:

  • Utfordringer og muligheter i industrien
  • Plan og næring