Våler

De vet å ta vare på hverandre også i Våler. Fylkesmannen besøkte det flotte Våler omsorgssenter der han møtte både brukere og ansatte. Her lukter det hjemmelaget mat i korridorene under måltidene, og senteret er kjent for å ha høy kvalitet på tjenestene. Fra høyre: Ordfører Lise Berger Svenkerud, Torunn Syversen (virksomhetsleder for omsorgstjenester), Lovise Irene Hansen og fylkesmann Knut Storberget. Og på bordet foran ligger brukernes egne produkter, som skal selges på mart'n.
De vet å ta vare på hverandre også i Våler. Fylkesmannen besøkte det flotte Våler omsorgssenter der han møtte både brukere og ansatte. Her lukter det hjemmelaget mat i korridorene under måltidene, og senteret er kjent for å ha høy kvalitet på tjenestene. Fra høyre: Ordfører Lise Berger Svenkerud, Torunn Syversen (virksomhetsleder for omsorgstjenester), Lovise Irene Hansen og fylkesmann Knut Storberget. Og på bordet foran ligger brukernes egne produkter, som skal selges på mart'n. (Foto: Ivar Ødegaard)

Helt nord i Solør ligger Våler som en godt skjult hemmelighet for mange. De har 3800 innbyggere og en nedlagt militærleir. Men den tapte militærleiren har de brukt til å snu utviklinga til noe positivt. Nå starter snart oppdyrkinga av 7316 dekar som kommunen har kjøpt av Forsvaret, noe som vil gjøre det til et av norgeshistoriens største dyrkingsprosjekt. Og tro på framtida har de! Ikke minst drømmer de om å utvikle mer foredling av tømmerstokken. Dette er en drøm de deler med fylkesmann Knut Storberget, som igjen minnet om at Innlandet ikke lever i oljeskyggen, men i skogsola!

Og så Våler vekst, da! Dette er attføringsbedriften som omsetter for 20 mill. kr. i året og har kommunens blideste arbeidstakere. Fylkesmannen møtte mange av dem på besøket i Våler, blant annet sin egen «vedleverandør». For øvrig har Våler store produksjonsbedrifter som Forestia (Nord-Europas største sponplatefabrikk), Moelven Våler (Norges største sagbruk) og Nortura Samvirkekylling med klekking av 33 millioner kyllinger hvert år. Ikke rart at de hevder å være fullt på høyde med Raufoss i produksjon og lastebiltrafikk inn og ut av kommunen.

Kontaktpersoner

FAKTA OM VÅLER

Kommunenavn: Våler (kommer visstnok av flertallsformen av norrønt váll, ‘rydning’)
Landareal: 678 km2
Folketall pr. 1.1.2018: 3.680
Ordfører 2019: Lise Berger Svenkerud (H)

Kilder: SNL, SSB, Wikipedia

VÅLER MOT FRAMTIDA

Leder av elevrådet ved ungdomsskolen i Våler, Andreas Lande, har satt seg inn i befolkningsutvikling og -prognoser. Han ser en framtid for kommunen sin. -Det er en kommune med muligheter, sier han, og på konkret spørsmål om hva ungdommen vil ha, er svaret: - Vi bør ha en blanding av muligheter. Med all den flotte naturen rundt oss er jakt og fiske muligheter som også framtidas unge bør få. Og får vi et aktivitetshus, kan vi få en plass der VR og gaming kan være aktiviteter.

Leder av elevrådet ved ungdomsskolen i Våler, Andreas Lande, har satt seg inn i befolkningsutvikling og -prognoser. Han ser en framtid for kommunen sin. -Det er en kommune med muligheter, sier han, og på konkret spørsmål om hva ungdommen vil ha, er svaret: - Vi bør ha en blanding av muligheter. Med all den flotte naturen rundt oss er jakt og fiske muligheter som også framtidas unge bør få. Og får vi et aktivitetshus, kan vi få en plass der VR og gaming kan være aktiviteter. (Foto: Ivar Ødegaard)


Det tenkes nytt i Våler. Det er ikke lenge siden den nye kirka sto ferdig (her fotografert en grå vinterdag), et bygg som først var mye omdiskutert, men som nå stort sett blir applaudert. Nå planlegges en felles barne- og ungdomsskole kombinert med et aktivitetshus. Og dette er ikke husbygging alene, men et samfunnsprosjekt der verdiskaping er med i vurderingen allerede fra starten av. 227 millioner er så langt satt av til bygget – og arkitekter er på saken.

Det tenkes nytt i Våler. Det er ikke lenge siden den nye kirka sto ferdig (her fotografert en grå vinterdag), et bygg som først var mye omdiskutert, men som nå stort sett blir applaudert. Nå planlegges en felles barne- og ungdomsskole kombinert med et aktivitetshus. Og dette er ikke husbygging alene, men et samfunnsprosjekt der verdiskaping er med i vurderingen allerede fra starten av. 227 millioner er så langt satt av til bygget – og arkitekter er på saken. (Foto: Ivar Ødegaard)

PROGRAM I VÅLER

Sted: Våler vekst, Våler omsorgssenter (Langbakkstua)

Tema:

  • Omsorg
  • Eventuell militær framtid
  • Landbrukssatsing
  • Ung i Våler