Vågå

2 x GUTTA PÅ TUR: Arne Brimi har gjort unna 59 TV-turer med
2 x GUTTA PÅ TUR: Arne Brimi har gjort unna 59 TV-turer med "Gutta på tur", mens fylkesmann Knut Storberget hadde gjort unna akkurat halvparten av kommunene i sin tur "48 innlandskommuner på 100-dager". Besøket fylkesmannen & co gjorde i Vågå inkluderte også et besøk på Nordigard Blessom, sammen med formannskap og kommuneledelse. Og ved grytene: Arne Brimi, og ikke minst hans tre lærlinger. Upåklagelig stemning! (Foto: Ivar Ødegaard)

De har så uendelig mye kultur i Vågå. Tettheten av folkemusikk-aktører med instrument eller til beins er stor. Det er kort mellom tømmerveggene. «Vågåsommeren» er et begrep blant billedkunstnere. Kristen Holbø, Thorvald Erichsen og Lars Jorde var blant de ti som gjorde sommeren 1894 spesiell i Vågå. Mange forfattere er også enten født i eller har bodd i kommunen; Edvard Storm, Knut Hamsun og Ragnvald Skrede er alle verdt å nevne. Vi fortsetter «navnedroppingen»: Jo Gjende (våghals på 1800-tallet) og Andre Villa (våghals nå).

Stadig er det kunstnere som enten har bosatt seg i eller lagt sin elsk på bygda; malerkunstner Kjell Erik Killli Olsen og fotograf Morten Krogvold kan nevnes. Og matkultur har blitt et begrep. Arne Brimi er matguruen som gjerne deler både opplevelser og måltid. Med entusiasme har han i over ti år stått i bresjen for å få flere til å bli kokkelærlinger! Han vil dele; hjelpe bransjen og hjelpe ungdommen.

Vågå var merket av indre stridigheter, men har kommet seg videre. Det å dele og det å hjelpe kan gjerne stå som overskrifter nå. I en kommune med om lag 3.600 innbyggere er det 80 lag og foreninger. På frivilligsentralen møtes mange av dem. Der møttes også kommunens folk og fylkesmannens folk. Før de endte innenfor lune tømmervegger på Nordigard Blessom hvor matgleder kunne deles.

Kontaktpersoner

FAKTA OM VÅGÅ

Kommunenavn: Vågå (kommer av norrønt vega, ‘føre, transportere med seg, ferdselsvei’)
Landareal: 1.252 km2
Folketall pr. 1.1.2018: 3.638
Ordfører 2019: Iselin Vistekleiven (Ap)

Kilder: SNL, SSB, Wikipedia

PROGRAM I VÅGÅ

Sted: Frivilligsentralen og Nordigard Blessom 

Tema:

  • Frivilligsentralen
  • Ungdomsrådet
  • Skognæringa, bonden og kokken