Trysil

Alarmen gikk! Men via telefonen ble fylkesmannen raskt lokalisert. Velferdstekonologi i praksis.
Alarmen gikk! Men via telefonen ble fylkesmannen raskt lokalisert. Velferdstekonologi i praksis.

Trysilbesøket rommet så mye; en aldri så liten gaveoverrekkelse til 10 dager gamle Dominic Samuel, som for to måneder siden kom til Norge i sin mors mage – men også tanker og praktisk informasjon om velferdsteknologi.

Trysil, som i snaut halve året kan kalle seg Innlandets største by med 60.000 innbyggere, hadde mye å skryte av, noe ordfører Erik Sletten minnet om. De titusenvis av tilreisende som kommer sammen med snøen i november og slutter å komme når snøen smelter ved påsketider, er gode å ha nå det skal satses. Det samme er Trysil kommuneskoger.

En talefør leder av ungdomsrådet, Levi Bråten Bjørseth, takket kommunen for at ungdommen er blitt medspillere. Men han minnet om at kommunen også har sine utfordringer.

Kontaktpersoner

PROGRAM I TRYSIL

Sted: Helse- og omsorgssenteret i Innbygda

Tema:

  • Velferdsteknologi

FAKTA OM TRYSIL

Kommunenavn: Trysil (første ledd i navnet er kanskje et elvenavn, Trya, med usikker betydning, kanskje av norr. tré, tre; siste ledd sil, ‘stille flytende strekning i elv eller bekk’). 
Landareal: 3.014 km2
Folketall pr. 1.1.2018: 6.567
Ordfører 2019: Erik Sletten (Sp)

Kilder: SNL, Wikipedia, SSB

TRYSIL-GLIMT


Ordfører Erik Sletten
har mye spennende Trysil-statistikk å vise fram:

  • 6.608 tryslinger – men:
  • En tidobling til 50.000 – 60.000 innbyggere i vintersesongen (fra snøen kommer i november til den forsvinner med påsken)
  • Om lag 900 private virksomheter
  • 60 nyetableringer i året
  • 123 nye arbeidsplasser etablert på to år

Ordfører Erik Slettens tankekors:
"Trysil gir lærlingegaranti – nå innenfor 32 fag. Men det burde skje i hele Innlandet. Husk at Innlandet trenger 10.000 fagarbeidere!"


Levi Bråten Bjørseth
leder ungdomsrådet i Trysil. Ungdomsrådet har 12 medlemmer, og har møte og talerett i kommunestyret. Dessuten arrangerer de UKM og «get out». Levi fikk forsamlingen med seg på en applaus for at kommunen var villig til å lytte til dem, men pekte også på at Trysil har utviklingspotensial – for eksempel når det gjelder å håndtere psykisk helse blant unge. Fylkesmannen hadde mye å snakke med Levi om.