Tolga

Lyngbo barnehage har tett samarbeid med Tolga omsorgstun enten barnehagebarna er på besøk hos beboerne eller er med i sanseparken utenfor. Med fylkesmannen på besøk fant de det lurest å synge.
Lyngbo barnehage har tett samarbeid med Tolga omsorgstun enten barnehagebarna er på besøk hos beboerne eller er med i sanseparken utenfor. Med fylkesmannen på besøk fant de det lurest å synge. (Foto: Ivar Ødegaard)

«Tolga dyrker måltidet» ble et slags slagord for kommunen - som bare har 2,4 prosent av arealet som dyrket mark mens 2/3 av arealet er snaufjell. Likevel har de over 25 prosent av befolkningen sysselsatt i primærnæringene ifølge Wikipedia. Men slagordet handler om mer enn å dyrke maten, det handler også om ramma for måltidet; et godt vertskap og gjerne med kulturopplevelser attåt.

Ingen «står utenfor» et måltid, mener de og utnevnte i sin tid nåværende fylkesmann Knut Storberget til «måltidsminister». At ingen skal «stå utenfor», ligger i blodet. For livet i kommunen var preget av nærheten til Røros kobberverk, som la ned på 1880-tallet. Da fulgte en satsing på jordbruk med små jordflekker for alle i et egalitært samfunn.

Slik er det fortsatt. Likhet og gjensidig respekt preger kommunen.

Kontaktpersoner

FAKTA OM TOLGA

Kommunenavn: Tolga (stammer muligens fra et navn på elven fra Tallsjøen, som kan være en avledning av toll, ‘furu’)
Landareal: 1.097 km2
Folketall pr. 1.1.2018: 1.553
Ordfører 2019: Ragnhild Aashaug (Sp)

Kilder: SNL, SSB, Wikipedia

PROGRAM I TOLGA

Sted: Blåfløyen på omsorgstunet på Tolga

Tema:

  • Velferd
  • Oppvekst
  • Samfunnsutvikling