Stange

Stange tok i mot Knut på tur på Atlungstad.
Stange tok i mot Knut på tur på Atlungstad. (Foto: Ivar Ødegaard)

Stangebesøket var lagt til Atlungstad Brenneri, som en gang var et av Norges største destillerier. Nå foregår spritproduksjonen i mindre format, og stedet er har blitt et sted for god mat og godt selskap. Hvilket fylkesmann Knut Storberget & co fikk erfare. Fra kommunen stilte blant annet et fulltallig formannskap opp.

-Å jobbe med befolkningsvekst er et mål for Stange. Stange kommune var den kommunen i Innlandet som hadde størst befokningsvekst i 2017: 1,6 %. Det er viktig å løfte hele regionen, løfter vi hverandre, så løfter vi også Stange, var innledningsordene til ordfører Nils Røhne.

Kontaktpersoner

FAKTA OM STANGE

Kommunenavn: Stange (Kanskje av norrønt stǫng, ‘stang’; uvisst hva ordet sikter til)
Landareal: 641 km2
Folketall pr. 1.1.2018: 20.646
Ordfører 2019: Nils A. Røhne (Ap)

Kilder: SNL, SSB, Wikipedia

FOKUS PÅ AREALPLANLEGGING

Arbeidet med arealplan er viktig, og kommunen har i de siste årene satt fokus på dette og tilsatt en egen arealplansjef, sa ordfører Nils Røhne. Det har vært en stor diskusjon i Stange om hvordan en skal få utnyttet Sørliterminalen. Den beste tømmerterminalen mellom Oslo og Trondheim! Det er viktig å kunne komme inn på denne både fra nord og sør. Utbygging av E6 er også viktig, og det er mye gjennomgangstrafikk i kommunen. 

Ordføreren var også stolt av etikknettverket de er med på sammen med sju andre kommuner og fylkesmannen. Som første kommune i landet har de nedsatt et interkommunalt etisk råd hvor det særlig jobbes med etiske spørsmål i helse- og omsorgssektoren.

PROGRAM I STANGE

Sted: Atlungstad brenneri

Tema:

  • Integrering
  • Digitalisering i skolen