Sør-Aurdal

Knut på besøk i Sør-Aurdalsheimen.
Knut på besøk i Sør-Aurdalsheimen. (Foto: Ivar Ødegaard)

Lengst sør i Valdres, en kommune med hyttebygging og vekst i handelsomsetningen, men som sliter med befolkningsnedgang og «dyre» tjenester. Kommunen er lang og bosettingen spredt. Men oppi dette, et sted folk møtes i mange deler av livet. Som vikar, som ansatt eller som pårørende, og kanskje en gang som beboer. Sør-Aurdalsheimen vil ha kvalitet og tradisjon – også i matveien.

Fylkesmann Knut Storberget har hatt med seg en gjeng med ansatte fra fylkesmannsembetet i Innlandet på besøk. Invitert av kommunen til en middag slik beboerne får den på Sør-Aurdalsheimen. Og selvsagt invitert til informasjon om suksesser og utfordringer.

Kontaktpersoner

FAKTA OM SØR-AURDAL

Kommunenavn: Sør-Aurdal (kommer av et bortkommet elvenavn Aura, ‘gruselven’)
Landareal: 1.068 km2
Folketall pr. 1.1.2018: 3.014
Ordfører 2019: Kåre Helland (Sp)

Kilder: SNL, SSB, Wikipedia

DAGENS MENY

Tradisjonsmat som klubb og duppe er populær kost. Her serveres med smør til og melk å drikke!

Tradisjonsmat som klubb og duppe er populær kost. Her serveres med smør til og melk å drikke! (Foto: Ivar Ødegaard)

...og til dessert: varm fruktsuppe med is.

...og til dessert: varm fruktsuppe med is. (Foto: Ivar Ødegaard)

PROGRAM I SØR-AURDAL

Sted: Sør-Aurdalsheimen

Tema:

  • Alders- og sykehjemmet
  • Dialog