Søndre Land

Den beste utsikten i Norge? Fra verandaen utenfor rom 3 på Granum Gårds pensjonat; varaordfører Mona Tønnesland Tholin, rådmann Arne Skogsbakken og fylkesmann Knut Storberget.
Den beste utsikten i Norge? Fra verandaen utenfor rom 3 på Granum Gårds pensjonat; varaordfører Mona Tønnesland Tholin, rådmann Arne Skogsbakken og fylkesmann Knut Storberget. (Foto: Ivar Ødegaard)

Søndre Land er en kommune med en historie – på godt og på vondt. Flott plassert ved Randsfjorden i et kulturlandskap så vakkert og frodig at her må alle ha det godt, skulle en tro. Så får fylkesmann Knut Storberget & co, som er på besøk, høre at det ikke var slik, kanskje ikke er slik, men at det utvilsomt skal bli slik! For her sto landingene fram med ulik alder og med ulik bagasje i livssekken, og de fortalte med entusiasme om livene sine. Det fikk både tilreisende gjester fra fylkesmannsembetet, formannskap og kommuneansatte til å tenke. Søndre Land er på rett kurs!

Kommunen har en historie farget av området rundt – av skogene. Den første industrien i Søndre Land var knyttet til trelastnæringen. Randsfjorden var en viktig fløtningsled, og det ble også fløtet tømmer i Lomsdalsvassdraget på vestsiden og Fallselva på østsiden av sjøen. På begynnelsen av 1900-tallet fantes det en rekke sag- og møllebruk, to tresliperier og en ullvarefabrikk, heter det på leksikalt vis.

Nå er de opptatt av at alt for mange henter sin inntekt fra NAVs budsjetter (hver tredje inntekt kommer derfra, ifølge rådmannen). Det gjør de noe med.

Kontaktpersoner

FAKTA OM SØNDRE LAND

Kommunenavn: Søndre Land (Land er et norrønt ord, sjelden brukt usammensatt som bygdenavn; opprinnelig bare brukt om Søndre Land)
Landareal: 659 km2
Folketall pr. 1.1.2018: 5.650
Ordfører 2019: Terje Odden (Ap)

Kilder: SNL, SSB, Wikipedia

PROGRAM I SØNDRE LAND

Sted: Granum gård

Tema:

  • Folkehelseprosjektet
  • Barn og unge