Skjåk

På tur gjennom den renoverte og påbygde Skjåk barne- og ungdomsskole, der rektor Trude Teigen fører an foran fylkesmann Knut Storberget, ungdomsrådets Mattis Hyrve og resten av gjestene på skolen.
På tur gjennom den renoverte og påbygde Skjåk barne- og ungdomsskole, der rektor Trude Teigen fører an foran fylkesmann Knut Storberget, ungdomsrådets Mattis Hyrve og resten av gjestene på skolen. (Foto: Ivar Ødegaard)

Olav den hellige skal i 1021 ha sagt om Skjåk: "Det er synd å brenne ei så fager bygd". Og fagert er det i denne kommunen som er den nord-vestligste i regionen. Skjåk har vært egen kommune fra 1866 da den ble skilt fra Lom. 79 % av arealet i kommunen er vernet. Dette er en av de mest nedbørsfattige kommunene i landet og den kommunen med størst prosentvis befolkningsvekst i Oppland i 2018.

Besøket i Skjåk startet på bedriften Interfil der Arild de Presno tok forsamlingen med på en omvisning i bedriften som har 65 ansatte og som omsetter for 118 millioner i året. -Her utvikler og lager vi alle maskinene selv, for da får vi dem akurat slik vi vil ha dem, sa de Presno.

Neste bedriftbesøk var Glasopor der fokus var utvikling i fortid, nåtid og fremtid. Så gikk turen til Smiu som er kommunen sin gratise møteplass for næringsdrivende i kommunen. -Skjåk er en kommune som er kjent for gründertankegangen sin, her blir det produsert ting som folk har pønsket ut selv, sa ordfører rådmann Svein Holen.

Gjort noen strukturelle grep

Skjåk kommune har også slått sammen to barneskoler og en ungdomsskole til en ny og flott 1-10 skole. De har gått fra tre til to barnehager og gått fra institusjonsbasert til hjemmebasert omsorg.

Skjåk kommune har også et omfattende vertskommunesamarbeid med Lom.

FAKTA OM SKJÅK

Kommunenavn: Skjåk (av norrønt skeidakr, første ledd visstnok skeið, ‘bane til kappløp eller kappriding’, jf. eldre navneform Skiaker, siste ledd aker, ‘åker’)
Landareal: 1.968 km2
Folketall pr. 1.1.2018: 2.179
Ordfører 2019: Elias Sperstad (Sp)

Kilder: SNL, SSB, Wikipedia

PROGRAM I SKJÅK

Sted: Skjåk næringspark (Bismo) og Skjåk barne- og ungdomsskule

Tema:

  • Flomsikring
  • Næringsutvikling
  • Helsestasjon og folkehelseverkstad for ungdom