Rendalen

Det var her i Rendalen fangstkulturen startet, antyder de selv. Villreinjakt ga mat. Nå står en utstoppet rein i kommunestyresalen som en påminnelse. I bakgrunnen: fylkesmann Knut Storberget og ordfører Norvald Illevold.
Det var her i Rendalen fangstkulturen startet, antyder de selv. Villreinjakt ga mat. Nå står en utstoppet rein i kommunestyresalen som en påminnelse. I bakgrunnen: fylkesmann Knut Storberget og ordfører Norvald Illevold. (Foto: Ivar Ødegaard)

Vi er der veidemannskulturen startet. Den første fangstmann var rendøl ifølge rendølene selv. Per Ivar Strømsmoen, som arbeider med kultur i Rendalen kommune, har presentert prosjektet «Opplev Rendalen» for fylkesmann Knut Storberget og hans følge. Strømsmoen sier: -Her var det folk fra «et kvarter etter at isen forsvant». Kanskje var det fast bosetting her fra 7.500 år før Kristus.

Ordfører Norvald Illevold tar tråden videre: Rendalen har alltid vært avhengig av naturen og skogen. Landbruket har alltid vært viktig for samfunnet her, men nå gjør rovviltutfordringer at bruken av utmarka blir sterkt berørt. Og i og med at hver arbeidsplass i landbruket genererer 2,6 andre arbeidsplasser er det alvorlig når landbruket reduseres, minner ordføreren om.

Rendalen er Innlandets største kommune i areal og den tredje største på hyttebygging i Hedmark fylke. Her er 2751 fritidshytter, og den arealrike kommunen vil ha enda flere. Men båndlagte områder bremser mulighetene for utvidelse – mener de i kommunen. Men mest av alt vil de ha flere innbyggere! For plass har de nok av.

Kontaktpersoner

FAKTA OM RENDALEN

Kommunenavn: Rendalen (kan ha sammenheng med norrønt reinn, av dyrenavnet 'rein', eller norrønt rein, som betyr 'åkerkant'. Bygdenavnet Rendalen er dannet etter elva)
Landareal: 3.061 km2
Folketall pr. 1.1.2018: 1.827
Ordfører 2019: Norvald Illevold (Ap)

Kilder: SNL, SSB, Wikipedia

MAT OG HISTORIE

På menyen i Rendalen sto elghakk. Dette er en «signaturrett» fra Rendalen og Østerdalen, og i Rendalen har de en versjon hentet fra Jegerens Oppslagsbok - alle jegeres leksikon på 1960/70-tallet. Det forteller kultursjef Per Ivar Strømsmoen. Opphavet til oppskriften er fru Grinden, som jobbet ved ærverdige Aasheim hotell som kokke i årevis. Hun lærte sine kunster av Anna Aasheim som blant annet tok imot Kongen og Kronprinsen i de dramatiske aprildagene i 1940 og ga disse mat og husrom for natten.

På menyen i Rendalen sto elghakk. Dette er en «signaturrett» fra Rendalen og Østerdalen, og i Rendalen har de en versjon hentet fra Jegerens Oppslagsbok - alle jegeres leksikon på 1960/70-tallet. Det forteller kultursjef Per Ivar Strømsmoen. Opphavet til oppskriften er fru Grinden, som jobbet ved ærverdige Aasheim hotell som kokke i årevis. Hun lærte sine kunster av Anna Aasheim som blant annet tok imot Kongen og Kronprinsen i de dramatiske aprildagene i 1940 og ga disse mat og husrom for natten. (Foto: Ivar Ødegaard)

PROGRAM I RENDALEN

Sted: Kommunehuset i Øvre Rendalen (Bergset)

Tema:

  • Oppvekst
  • Kultur