Øystre Slidre

På Beitostølen er det mange flotte snøskulpturer. Slottet vårt er en av disse.
På Beitostølen er det mange flotte snøskulpturer. Slottet vårt er en av disse. (Foto: Kåre Weeg)

I følge et gammelt sagn sto det en runestein på Hønefoss som det sto "gå til høgre" på. De som kunne lese, kom til Øystre Slidre og de som ikke kunne lese, ble det hallingdøler av, sa ordfører Kjell Berge Melbybråten da ha tok imot Knut på tur sitt førtiende kommunebesøk.

Kommunen ønsker å ha fokus på næring og den utviklingen som skjer, spesielt på Beitostølen. -Det er bra driv og mye å glede seg over her, sa Melbybråten. Øystre Slidre har vært egen kommune siden 1849 da de ble skilt ut fra Vestre Slidre. Hegge stavkyrkje, som ble bygget ca. 1216, og som feiret 800-årsjubileum i 2016 med H.M. Dronningen til stede, er det fremste kulturminnet kommunen har. 

Øystre Slidre har hatt en positiv befolkningsvekst. Tilveksten fra de som gikk ut av skolen i 1985-1989, har vært større enn frafallet, og dette gjelder ikke bare for de som er født i kommunen. Det som skjer på Beitostølen, har mye av æren for dette, sa rådmann Øivind Langseth

Utviklingen som skjer på Beitostølen har hatt stor betydning for kommunen, og kommunebesøket var lagt nettopp hit og til den nyåpnede Lodge 900.

FAKTA OM ØYSTRE SLIDRE

Kommunenavn: Øystre Slidre (kommer av prestegården i Vestre Slidre, som gav navn til hovedsoknet og prestegjeldet. Det gamle navnet på Øystre Slidre var Austa åsen. Navnet Slidre viser opphavlig til en bekk som renner i ei trang kløft, like ved kirka, Slidredomen)
Landareal: 881 km2
Folketall pr. 1.1.2018: 3.221
Ordfører 2019: Kjell Berge Melbybråten (Ap)

Kilder: SNL, SSB, Wikipedia

PROGRAM I ØYSTRE SLIDRE

Sted:  Lodge 900 - Beitostølen

Tema:

  • Innovasjon og nyskaping
  • Beredskap
  • Helsetun
  • Skole og læringsmiljøprosjektet