Øyer

«Er du Knut?» var spørsmålet fra disse tre – og de rettet det først til fotografen, som måtte medgi: «Nei!». Men så fikk de møte den riktige Knut for en skikkelig prat.
«Er du Knut?» var spørsmålet fra disse tre – og de rettet det først til fotografen, som måtte medgi: «Nei!». Men så fikk de møte den riktige Knut for en skikkelig prat. (Foto: Ivar Ødegaard)

Fjordland ligger ikke i Øyer, men fjordlandgrøten produseres på Tines meieri på Tretten, nord i kommunen. Det er en viktig del av kommunens næringsliv, men de skryter også på seg betydelig eierskap i Gudbrandsdals Energi og vil, ikke minst, profilere seg som en hyttekommune. Med sine 5.141 innbyggere, 3.850 fritidsboliger og 400 hotellrom må de planlegge for 30.000 – ikke 5.141! 

"Det går bra", sier de i kommunen og tenker da både på økonomi og innbyggertall. Men ordfører Brit K. Lundgård sier med et smil: -Men vi trenger fortsatt skjønnsmidler i stort omfang! (latter fra forsamlingen).

Øyer kommune tok godt imot fylkesmann Knut Storberget og hans følge de de fikk besøk. Så er det ikke første gang de tar imot gjester heller. Fra pilegrimer til OL-utøvere går det noen hundreår i tid, men øyværingenes lynne skal ha blitt påvirket.

Kontaktpersoner

FAKTA OM ØYER

Kommunenavn: Øyer (kommer av øy i betydningen flat strekning ved vann)
Landareal: 616 km2
Folketall pr. 1.1.2018: 5.130
Ordfører 2019: Brit Kramprud Lundgård (Ap)

Kilder: SNL, SSB, Wikipedia

HAR DU HØRT OM...

Øyer-ordfører Brit K. Lundgård skryter av kommunen, stiller spørsmål om hvor en eventuell «fjellgrense» skal ligge – og forteller historier….

Øyer-ordfører Brit K. Lundgård skryter av kommunen, stiller spørsmål om hvor en eventuell «fjellgrense» skal ligge – og forteller historier…. (Foto: Ivar Ødegaard)

-En gammel sogneprest som underviste i 4. klasse, spurte elvene: "Hvem reiv Jerikos murer?" "Det var ikke jeg!" sa en av elevene.

En tid etterpå møtte sognepresten faren til eleven og fortalte han historien. Hvorpå faren umiddelbart svarer: "Nei, sier han at det ikke er han, så er det ikke det!"

En tid etter var sognepresten innom ordførerkontoret der han fortalte historien om sønnen og faren til ordføreren – som bryter ut: "Det er vel ikke så farlig hvem som reiv, for jeg vet hvem som får regninga for oppbyggingen igjen."

Ordfører Brit K. Lundgård

PROGRAM I ØYER

Sted: Solvang skole

Tema:

  • Kort status fra Øyer
  • Omstilling og omorganisering i Innlandet
  • E6-utbyggingen gjennom Øyer
  • Revidering av kommunedelplan for Øyer Sør