Østre Toten

Lavt under taket – men stor takhøyde i ordvekslingen. Ordfører Guri Bråthen i Østre Toten ønsker velkommen til kommunen i møterommet til Toten Løkpakkeri.
Lavt under taket – men stor takhøyde i ordvekslingen. Ordfører Guri Bråthen i Østre Toten ønsker velkommen til kommunen i møterommet til Toten Løkpakkeri. (Foto: Ivar Ødegaard)

Østre Toten, flatt og frodig, har veger i fleng – men ønsker seg forståelig nok mer satsing på hovedfartsåren ut av kommunen, altså fylkesveg 33. Hvor dårlig den er, er underkommunisert, mener de. Her er store garder og svært så spredt bosetting. 57 prosent bor spredt.

Kommunen er for øvrig i ferd med å bygge nytt helse- og omsorgssenter med 111 plasser og en rekke andre funksjoner. Totalt budsjett er 622 millioner kroner, heter det på kommunenes hjemmeside. Men da fylkesmann Knut Storberget og ti medarbeidere fra embetet møtte kommunen, var det grønnsaker som sto på programmet og menyen.

For næringsutvikling i Østre Toten er ofte synonymt med å utnytte jorda. Her står grønnsakproduksjonen sterkt, og foredling av landbruksprodukter er viktig. Men det unike landskapet gir også muligheter for opplevelsesturisme, som det også skal satses på.

Kontaktpersoner

FAKTA OM ØSTRE TOTEN

Kommunenavn: Østre Toten (kommer kanskje av norrønt þottr, ‘noe man liker’)
Landareal: 485 km2
Folketall pr. 1.1.2018: 14.888
Ordfører 2019: Guri Bråthen (Ap)

Kilder: SNL, SSB, Wikipedia

PROGRAM I ØSTRE TOTEN

Sted: Toten løkpakkeri, Skreia

Tema:

  • Jordbruk
  • Kultur, opplevelser og mat