Lunner

Varmegrader hadde gjort snø om til is, og ass. fylkesmann Sigurd Tremoen jobbet hardt for å holde seg på beina.
Varmegrader hadde gjort snø om til is, og ass. fylkesmann Sigurd Tremoen jobbet hardt for å holde seg på beina. (Foto: Erik Haugen)

Er infrastrukturen på plass, så kommer etableringene etter, mener Lunner kommune. Harestua er et eksempel på dette; her ble det i 2012 åpnet en ny holdeplass for tog, og siden er det bygget en ny og flott flerbrukshall og flere leiligheter. Nå er grunnarbeidene godt i gang på et stort helse- og omsorgssenter. 

Kommunen satser stort på utvikling i sine tre tettsteder; Harestua, Grua og Roa.  «Knut på tur»-besøket var lagt til nettopp Harestua og den forholdsvis nye Harestua holdeplass. Denne holdeplassen erstatter flere mindre holdeplasser i kommunen, og her kan du parkere bilen gratis og ta toget nordover eller sørover. Lunner er en pendlerkommune, og hele 70 % av arbeidstagerne pendler ut av kommunen. Det er blant annet ca. 800 personer som pendler fra Lunner til Gran for å arbeide.

FAKTA OM LUNNER

Kommunenavn: Lunner (kommer antakelig av norrønt hlunnr, ‘stokk’)
Landareal: 272 km2
Folketall pr. 1.1.2018: 9.065
Ordfører 2019: Harald Tyrdal (Ap)

Kilder: SNL, SSB, Wikipedia

PROGRAM I LUNNER

Sted: Harestua stasjon, Harestua arena

Tema:

  • Tettstedsutvikling
  • Kommuneplanens samfunnsdel
  • Oppvekst, helse og mestring
  • Ny fylkestilhørighet