Hamar

Når framtida skal planlegges og diskuteres, er bylaben stedet på Hamar - plassert i Triangelgården midt i gågata.
Når framtida skal planlegges og diskuteres, er bylaben stedet på Hamar - plassert i Triangelgården midt i gågata. (Foto: Ivar Ødegaard)

Hamar kaller seg for Innlandets urbane hjerte og vil være hovedpulsen i regionen. Den nest mest folkerike kommunen i Innlandet, som med firefelts motorveg og tospors jernbane på bedding gjør at de på Hamar merker tilknytningen til Oslo på en ny måte. Her har det bodd folk i 4000 år, og stedet har en historie merket av vekst gjennom lange, lange tider. Veksten forsetter – med store planer for framtida.

Fylkesmannens besøk var lagt til bylaben, byens sentrum for plandialog med mange aktører og med innbyggerne.  

Kontaktpersoner

FAKTA OM HAMAR

Kommunenavn: Hamar (av norrønt hamarr, ‘berghammer’)
Landareal: 338
Folketall pr. 1.1.2018: 30.930
Ordfører 2019: Einar Busterud (BBL)

Kilder: SNL, SSB, Wikipedia

PROGRAM I HAMAR

Sted: Bylaben, Triangelgården

Tema:

  • Bylab
  • Byutvikling
  • EONs showroom - vekt på samfunnssikkerhet og beredskap
  • Eldreomsorg