Etnedal

Etnedalshallen – en effektiv hall av den typen folk trenger og vil ha. Den er mye - MYE - i bruk selv om ikke alle spesifikasjoner er på olympisk nivå.
Etnedalshallen – en effektiv hall av den typen folk trenger og vil ha. Den er mye - MYE - i bruk selv om ikke alle spesifikasjoner er på olympisk nivå. (Foto: Ivar Ødegaard)

Etnedal, Oppland fylkes minste kommune i folketall og – som noen kanskje vet – hjemkommunen til «adelsmannen» Jens von Bustenskjold. Han er hovedperson i flere muntre, folkelige historier om livet i Oladalen som Sigurd Lybeck skrev om, inspirert av sin egen bakgrunn fra Etnedal. Her er flott barnehage og en eneste skole – flott den også! Å slå sammen skolene er det lureste Etnedalspolitikerne har gjort, mener ordfører Toril Grønbrekk. -Vi slipper grensekampene!

Ellers skryter hun av Etnedalsheimen med sansehage, av et landbruk der flere unge satser – og hun skryter av frivilligheten og Etnedalshallen. Men så var det dette med folketallet, da.

Det er her rådmannen kommer inn, sier ordføreren – for fylkesmann Knut Storberget & co må også få høre om utfordringene når de er kommet på besøk. Rådmann Kai Egil Bachér er stolt av samarbeidet mellom politikere og administrasjon – de har tett dialog og jobber tett sammen. Han mener politikerne gjorde et godt valg da de valgte å innføre eiendomsskatt for å finansiere investeringer. Det har resultert i stadig gode tjenester og god økonomi. Men: Framtidig økonomibilde er en utfordring som de har sett komme i 8-10 år. Og det har selvsagt med folketall å gjøre. Det går nedover og gjør kommunen enda mindre.

Kontaktpersoner

FAKTA OM ETNEDAL

Kommunenavn: Etnedal (Første del i navnet kommer av elvenavnet Etna)
Landareal: 443 km2
Folketall pr. 1.1.2018: 1.352
Ordfører 2019: Toril Grønbrekk (Ap)

Kilder: SNL, SSB, Wikipedia

ØKONOMI OG FOLKETALL

Rådmann Kai Egil Bachér kom med et personlig og realistisk framtidsbilde for Etnedal.

Rådmann Kai Egil Bachér kom med et personlig og realistisk framtidsbilde for Etnedal. (Foto: Ivar Ødegaard)

Etnedal er Innlandet-kommune nummer 32 av 48 som fylkesmann Knut Storberget besøker i løpet av 100 dager. Han har hørt det flere ganger før; folketallet er på veg nedover. Fylkesmannen jakter på suksesshistorier i kommunene på denne turen, men ser også utfordringene mange av dem har.

Rådmann Kai Egil Bachér gir sin vurdering etter å ha rost politikerne for gode valg tidligere. Rådmannen var tydelig på at han ikke målbar noe annet enn sine egne vurderinger, og fikk honnør av fylkesmann Knut Storberget for det:

-Du kommer med en dose realisme som er helt nødvendig hvis vi skal få gode kommuner der folk vil bo og slik bygge Innlandet.

Økonomien i Etnedal er bra, noe rådmannen tror kanskje kan komme av at kommunen over noen år har mottatt store, statlige tilskudd fordi de har hatt mange flyktninger. Men retningen på økonomien har de sett i 8-10 år. Bachér spurte uten å vente svar fra hverken politikere og fylkesmann: -Har vi et for høyt kostnads- og kvalitetsnivå? Eller er vi for små? Det må vi finne ut av.

Det er befolkningsnedgangen som snart merkes. Fra 2012/2013 til nå har det vært en nedgang i folketallet på 7,4 prosent. Halvparten av nedgangen i Valdres de siste fem årene har kommet i Etnedal. Nå jobbes det med å kutte budsjettet med 10 millioner - av et budsjett på 140 millioner.

-Vi må gjøre jobben sjøl - med å tilpasse oss, utfordret rådmannen sine folkevalgte.

PROGRAM I ETNEDAL

Sted: Etnedalshallen

Tema:

  • Kommunedelplan og hytteutbygging
  • Frivillighet og dugnadsånd