Engerdal

Gjermund Eggen, skihelt på 1960-tallet og lokal folkehelt siden, har en enorm premiesamling som står på kommunehuset i hjemkommunen Engerdal. Her titter fylkesmann Knut Storberget, ass.fylkesmann Sigurd Tremoen og ordfører Lars Erik Hyllvang på de edle metaller.
Gjermund Eggen, skihelt på 1960-tallet og lokal folkehelt siden, har en enorm premiesamling som står på kommunehuset i hjemkommunen Engerdal. Her titter fylkesmann Knut Storberget, ass.fylkesmann Sigurd Tremoen og ordfører Lars Erik Hyllvang på de edle metaller. (Foto: Ivar Ødegaard)

Engerdal, den fjerde største kommunen i areal i Innlandet. Nok av skog, ikke nok med folk. Til gjengjeld har kommunen noen som virkelig har satt (ski)spor etter seg. Gjermund Eggens skibragder finner vi beviset på i kommunehuset der pokaler og medaljer fyller en hel vegg. De kan skryte på seg å gi nasjonen Norge gode tjenester på to områder; telefonservice og leirskole for psykisk utviklingshemmede.

Engerdal kommune har en spesiell historie. Kommunen ble etablert i 1911, slått sammen av ytterkantene av de fire kommunene Tolga, Trysil, Ytre Rendal og Øvre Rendal. Disse kommunene «følte» at de ikke klarte å gi engerdøla, som lå langt unna, god nok service. Det var folkeavstemning i alle grender, og Engerdal ble etablert.  

Kommunen hadde 1100 innbyggere ved start, og litt over 1800 på 60-tallet. Nå er innbyggertallet redusert til 1290 og pila peker nedover.

Kontaktpersoner

FAKTA OM ENGERDAL

Kommunenavn: Engerdal (kommer fra elva Engeråa og innsjøen Engeren, av norrønt ǫngr, i betydningen ‘trang, smal’)
Landareal: 1.917 km2
Folketall pr. 1.1.2018: 1.294
Ordfører 2019: Lars Erik Hyllvang (Sp)

Kilder: SNL, SSB, Wikipedia

OG HER ER ORDFØRERENS SKRYTELISTE

Ordfører Lars Erik Hyllvang hadde tenkt på og også utfordret venner og kolleger: «Hva har Engerdal i skryte av?» Lista ble for lang at vi kan ta med hele her:

 • Vi er stolte av å ha tilrettelagt utmarka for alle, med 12 universelt utforma tiltak i utmarka sånn av alle kan få nyte av den.
 • Vi er stolte av at vi tør å satse. Her jobbes mye og godt med næringsutvikling.
 • Vi er stolte av dugnadsviljen vår. Hver engerdøl er med i litt over tre organisasjoner. I valg er deltagelsen over 80 %.
 • Engerdal ble nasjonalparkkommune i 2008 – og vi har jobbet med vertskapsrollen. Det er vi stolte av.
 • Vi ligger så vidt innenfor området til verdensarvområdet Røros og er stolte av det.
 • Vi vil være et bærekraftig reisemål.
 • Vi er stolte av Femunden, den nest største naturlige innsjøen i Norge.
 • Og vi er stolte av Femund 2 – altså båten!
 • Så vet jeg at folk er stolte av presten sin!
 • Og av ungdomsrådet!
 • Vi er stolte av asylmottaket med sine 130 plasser.
 • Og stolte av de kommunale tjenestene.
 • Så har vi den sørligste samiske enheten i Norge – det er vi stolte av.

Skal vi ta med mer?

 • OK: Fisket i Femundsmarka og 15 mil snøscooterløyper.

Og sist, men ikke minst:

 • Vi er stolte av det politiske klimaet vi har i Engerdal - et godt samarbeidsklima!

PROGRAM I ENGERDAL

Sted: Statens servicesenter og Fjellheimen Leirskole

Tema:

 • Statlige arbeidsplasser
 • Leirskole for psykisk utviklingshemmede
 • Næringsutvikling