Dovre

Midt i det
Midt i det "interaktive klasserom". (Foto: Ivar Ødegaard)

Dovre er en kommune preget av fantastisk natur året rundt, og også preget av været. «E6 er stengt over Dovrefjell» var meldingen denne dagen – og dermed ble et besøk på Hjerkinn avlyst. Men god informasjon innomhus ble det – også om andre ting enn Dovrefjell. "Interaktiv undervisning" var stikkordet.

Den videregående skolen på Dombås har ikke hatt et helt enkelt liv. Hvilke linjer som skulle ligge der, var ikke alltid like klart, elevtall gikk ned. Løsningen ble «interaktiv undervisning», som gir muligheten for få elever til å få undervisning av gode lærere i relativt «små» fag.

Kontaktpersoner

FAKTA OM DOVRE

Kommunenavn: Dovre (kommer trolig av norrønt Dofrar, opprinnelig gårds- og bygdenavn, usikker tolkning; kanskje en avledning av davra, ‘spakne, løye‘, slik at Dofrar kan bety ’et sted med ly for uvær’. Kan også være avledning av indoeurop. dhubh, her med betydningen ‘dyp‘. Dovre skulle da bety ’dal, kløft’).
Landareal: 1.349 km2
Folketall pr. 1.1.2018: 2.642
Ordfører 2019: Oddny Garmo (Sp)

Kilder: SSB, Wikipedia, SNL

MØTER I DOVRE

Det blir mange ord i løpet av noen timer der fylkesmannen & co møter ordfører, rådmann & co i en kommune. Men tid til en-til-en-replikker blir det også for en nysgjerrig fylkesmann. 

Samtale med elever ved Dombås videregående skole.

Samtale med elever ved Dombås videregående skole. (Foto: Ivar Ødegaard)

Kommentarer utveksles med rektor Kristin Undseth.

Kommentarer utveksles med rektor Kristin Undseth. (Foto: Ivar Ødegaard)

-Du gjør den viktigste jobben! var fylkesmannens kommentar til Tone Kristin Berg.

-Du gjør den viktigste jobben! var fylkesmannens kommentar til Tone Kristin Berg. (Foto: Ivar Ødegaard)

I prat med leder av ungdomsrådet i Dovre; Runi Arnekleiv.

I prat med leder av ungdomsrådet i Dovre; Runi Arnekleiv. (Foto: Ivar Ødegaard)

PROGRAM I DOVRE

Sted: Dovre ungdomsskole/NGVGS, Dombås og Norsk villreinsenter, Hjerkinn

Tema:

  • Skole og utdanning
  • Fra gruve og skytefelt til nasjonalpark
  • Norsk villreinsenter