Åsnes

Fylkesmann Knut Storberget i ivrig samtale med en kommuneansatt, en fylkesmannsansatt og ikke minst skolelever ved Åsnes ungdomsskole.
Fylkesmann Knut Storberget i ivrig samtale med en kommuneansatt, en fylkesmannsansatt og ikke minst skolelever ved Åsnes ungdomsskole. (Foto: Ivar Ødegaard)

Åsnes - en stor og allsidig kommune med deler av Finnskogen innenfor sine grenser, og Glomma rennende gjennom. Jord- og skogbruk finnes, men også noe industri. Ungdom og skole er viktig for kommunen – det er ikke mange år siden yrkesvalget gikk i arv og skolegang ikke var vesentlig for enkelte. Nå er det en annen tid.

Derfor var møtet med Fylkesmannen lagt til ungdomsskolen i denne kommunen, blant annet for å få til praten med Åsnes’ unge og statens forlengende arm i fylket – altså fylkesmannen.

Kontaktpersoner

PROGRAM I ÅSNES

Sted: Åsnes ungdomsskole, Flisa

Tema:

  • Åsnes i framtida

FAKTA OM ÅSNES

Kommunenavn: Åsnes (egentlig et gardsnavn, sammensatt av ås, ‘høydedrag‘ og ’nes’; gårdene ligger under en ås og Glåma lager neset)
Landareal: 1.004 km2
Folketall pr. 1.1.2018: 7.279
Ordfører 2019: Ørjan Bue (Sp)

Kilder: SNL, SSB, Wikipedia