Høring av forvaltningsplan for Bergevika naturreservat, Ringsaker

Legg til i egen kalender
Høringsfrist:
10. desember 2020 23:59
Bildet er fra brattskrenten ned mot Mjøsa i reservatets søndre del hvor du kan se de ulike lagene av skifer og kalk.

Kom med innspill til forvaltningsplanen for Bergevika naturreservat på Helgøya. Fristen er 10. desember 2020.

Publisert 26.10.2020

Fylkesmannen sendte den 9. september 2020 ut et varsel om oppstart av arbeidet med forvaltningsplanen for Bergevika naturreservat på Helgøya i Ringsaker kommune. Den 1. oktober 2020 ble det avholdt et grunneiermøte på Bjørkvang på Helgøya, hvor deltakerne kom med gode innspill. Fylkesmannen har i etterkant av møtet skrevet ferdig et høringsutkast til forvaltningsplan for naturreservatet, som nå sendes på høring til grunneiere, lokale/regionale etater og myndigheter samt andre som kan tenkes ha interesse av planen. Du finner høringsversjonen av forvaltningsplanen her. En fysisk versjon av høringsutkastet er lagt ut til offentlig ettersyn i Ringsaker kommunes kommunehus. Fristen for å komme med innspill til høringsutkastet er 10. desember 2020. Du kan enten sende en e-post til oss eller fylle ut skjemaet nedenfor.

Samtidig som forvaltningsplanen sendes på høring, ønsker vi også å høre et forslag til et stikart som viser hvilke stier som er aktuelle å informere om og eventuelt merke opp i og utenfor naturreservatet. Det er ei lokal gruppe i Bergevika som har jobbet med denne stiplanen, som et prosjekt under Utvalgte kulturlandskap i jordbruket - som Helgøya er en del av. Dersom det ikke kommer frem vesentlige anmerkninger til denne stiplanen, vil Fylkesmannen vurdere å justere vernekartet for Bergevika naturreservat som viser hvilke stier som kan merkes og vedlikeholdes ifølge verneforskriften for reservatet. Du finner stikartet her.

Legg til i egen kalender
Høringsfrist:
10. desember 2020 23:59

Kontaktpersoner

Dokumenter