Korona i Innlandet - Fylkesmannen jobber kontinuerlig med situasjonen

Fylkesmannen jobber nå kontinuerlig med koronasituasjonen. Det legges jevnlig ut nye saker. Les alle sakene her.

Fylkesmannen jobber nå kontinuerlig med situasjonen rundt koronaviruset. Vi har faste møter med Helsedirektoratet, fylkesberedskapsrådet og kommunene for å informere, koordinere og utarbeide felles kjøreregler. 

På denne siden finner du en samling av alle sakene vi legger ut som har med korona å gjøre.

Du kan abonnere på koronanyheter fra Fylkesmannen i Innlandet! Gå til https://www.fylkesmannen.no/innlandet/abonnement/, kryss av for "korona" og oppgi din e-postadresse, så får du e-postvarsel om alle koronasaker som vi legger ut.

 

28.03.2020

Ny koronalov

Det er ikke tid til å følge Grunnlovens bestemmelser for lovvedtak i den krisen landet befinner seg i nå. Stortinget har derfor vedtatt en egen lov - "Koronaloven". 

28.03.2020

Landbruks- og matdepartementet har åpnet for ekstraordinært tilskudd til skogplanting våren 2020

På grunn av koronasituasjonen har Landbruks- og matdepartementet åpnet opp for et ekstraordinært tilskudd til skogplanting våren 2020 på inntil 2 kr pr plante. Til sammen inntil 60 millioner kroner.

27.03.2020

Innlandet fylkeskommune får ca 3,5 millioner til kompetanseutvikling for å hindre permitteringer og oppsigelser

Mange bedrifter sliter under koronakrisen, og det er behov for tiltak som kan motvirke permitteringer og oppsigelser. 

27.03.2020

Kommunalbanken styrkes med 750 mill. kroner for å hjelpe kommunene

Økte utgifter innen helse og omsorg, innkjøp av utstyr, tapte skatteinntekter og reduserte inntekter fra SFO og barnehage gjør at mange kommuner nå begynner å bekymre seg for hva koronaepidemien vil ha å si for kommuneøkonomien

27.03.2020

Mulighet for forskudd av dagpenger

Koronapandemien har ført med seg en bølge av permitteringer og oppsigelser på det norske arbeidsmarkedet. I løpet av uke 12 hadde Innlandet mottatt nærmere 11600 søknader om dagpenger fra personer som nå har behov for støtte.

27.03.2020

Ekstra råd til risikogruppene

Helseministeren kom i går med ekstra beskyttelsesråd til dem som er i risikogruppene for alvorlig sykdom ved koronavirus-smitte.

27.03.2020

Landbruket trenger mange hender i arbeid, og arbeidsplassen.no er en arena for å skaffe dem

Landbruket i Innlandet har på grunn av koronavirus-restriksjonene store utfordringer med å skaffe seg nok arbeidskraft til den kommende sesongen.

26.03.2020

Skole og barnehage til de som trenger det mest

Ikke alle barn har hjemmeundervisning for tiden. Helsedirektoratets retningslinjer for stenging av skole og barnehage gjør unntak for barn og unge med særskilte omsorgsbehov. Disse er det viktig å ta vare på. Den enkelte skole og barnehage må derfor gjøre konkrete og individuelle vurderinger av hvem som bør få dette tilbudet

26.03.2020

Kommuner kan stenge campingplasser

Smittevernloven gir kommunene hjemmel til å stenge ulike virksomheter, som campingplasser, hoteller og turisthytter, når det er nødvendig for å hindre at allmennfarlig smitte sprer seg.

26.03.2020

Må rigge seg for opptil 370 syke utenfor sykehus

Innlandskommunene kan bli nødt til å ta imot ca. 300-370 alvorlige syke i kommunene samtidig når pandemien når sitt høydepunkt, med behov for pleie og omsorg. Nederst i denne saken finner du de regionale tallene.

Flere nyheter