Korona i Innlandet - Fylkesmannen jobber kontinuerlig med situasjonen

Fylkesmannen jobber nå kontinuerlig med koronasituasjonen. Det legges jevnlig ut nye saker. Les alle sakene her.

Fylkesmannen jobber nå kontinuerlig med situasjonen rundt koronaviruset. Vi har faste møter med Helsedirektoratet, fylkesberedskapsrådet og kommunene for å informere, koordinere og utarbeide felles kjøreregler. 

På denne siden finner du en samling av alle sakene vi legger ut som har med korona å gjøre.

Du kan abonnere på koronanyheter fra Fylkesmannen i Innlandet! Gå til https://www.fylkesmannen.no/innlandet/abonnement/, kryss av for "korona" og oppgi din e-postadresse, så får du e-postvarsel om alle koronasaker som vi legger ut.

 

07.04.2020

Vil åpne samfunnet gradvis og kontrollert

-Vi har nå sammen fått kontroll på viruset, derfor kan vi åpne opp samfunnet litt etter litt. Vi skal gjøre det sammen, kontrollert og over tid, sa statsminister Erna Solberg da regjeringen tirsdag 7. april presenterte endrede korona-tiltak.

06.04.2020

Trygghet for grøntprodusentene

Regjeringen har vedtatt å utvide den eksisterende avlingsskadeordningen for jordbruket slik at den også omfatter avlingssvikt som følge av mangel på arbeidskraft.

04.04.2020

Smittevernutstyr fordeles fortløpende – også i påsken

Fylkesmannen vil også i påsken bidra til at tilgjengelig smittevernutstyr fordeles mellom kommunene. Det jobbes fortløpende for å få forsyningen ut til kommunene mest mulig forutsigbart og stabilt.

03.04.2020

Gode råd om bruk av smittevernutstyr

Personlig smittevernutstyr er blitt en global mangelvare. Nå har helsearbeiderne fått en veileder om hvordan de kan jobbe trygt og samtidig holde forbruket av smittevernutstyr på et forsvarlig nivå.

03.04.2020

Ikke normal påskeberedskap i fjellet

I år prioriterer Røde Kors og Norsk Folkehjelp at mannskapene har vakt hjemme fordi de også trengs til kommunale beredskapsoppdrag under koronakrisen. Bare noen få steder i fjellet er det bemannet.

03.04.2020

En mulighet for hjelp når viktige forutsetninger endres og du trenger litt hjelp

Mange blir i disse dager permittert og opplever store endringer i inntekt. Flere kan oppleve å ha behov for hjelp fra det offentlige.

03.04.2020

Kjøp lokalt under påskehandelen!

Lokalmatprodusentene opplever en tydelig nedgang i omsetning gjennom de tradisjonelle salgskanalene, men interessen for REKO-ringene i Innlandet er økende.

03.04.2020

Opprettholdelse av samfunnsfunksjoner innen avløp og avfallshåndtering

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har definert samfunnskritiske og viktige funksjoner i tilknytning til håndteringen av koronaviruset. I denne listen inngår håndtering av avløpsvann, samt renovasjon og håndtering av farlig avfall. 

02.04.2020

-Digital grunnmur viktig nå

-Den digitale grunnmuren vi har i samfunnet er viktig nå, sier distrikt- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland. Hun deltok på Fylkesmannens pressekonferanse i dag (2. april), og ga der også honnør til Innlandet.

02.04.2020

Ledige jobber og folk – nå kobles det sammen

Arbeidssøkere og permitterte oppfordres nå til å melde seg for NAV. Helsearbeidere er sterkt etterspurt, men NAV formidler også folk til landbruket hvor det er store arbeidskraftbehov.

01.04.2020

Vel 300 millioner til kommunene i Innlandet

Korona-pandemien gir økonomiske kostnader for kommunene. Krisepakke 3, som er vedtatt i Stortinget, og andre midler gir over 300 millioner til Innlandet. Det viser beregninger Fylkesmannen har gjort.

01.04.2020

Over 40.000 elever i Innlandet har ny skolehverdag

Utdanningsdirektør i Innlandet, Aasa Gjestvang, er imponert over hvor raskt skole-Innlandet har snudd seg rundt og hvor langt de strekker seg for at elevene skal få et godt opplæringstilbud i tråd med læreplanene.

01.04.2020

Permittert og jobb i landbruket?

Det blir nå mer gunstig å kombinere dagpenger og sesongarbeid i landbruket.

01.04.2020

Presisering av forbudet - åpner for idrettsaktivitet innenfor strenge regler

I dag har Helsedirektoratet kommet med en avklaring på hva forbudet betyr. Samtidig har flere kommuner i Innlandet åpnet fotballbaner og andre idrettsanlegg for aktivitet.

31.03.2020

EØS-borgere kan jobbe i landbruket

Grensene åpnes for sesongarbeidere fra EØS-land som skal jobbe i jordbruk, gartneri, skogbruk og matindustri.

28.03.2020

Ny koronalov

Det er ikke tid til å følge Grunnlovens bestemmelser for lovvedtak i den krisen landet befinner seg i nå. Stortinget har derfor vedtatt en egen lov - "Koronaloven". 

28.03.2020

Ekstraordinært tilskudd til skogplanting

På grunn av koronasituasjonen har Landbruks- og matdepartementet åpnet opp for et ekstraordinært tilskudd til skogplanting våren 2020 på inntil 2 kr pr plante. Til sammen inntil 60 millioner kroner.

27.03.2020

Innlandet fylkeskommune får ca 3,5 millioner til kompetanseutvikling for å hindre permitteringer og oppsigelser

Mange bedrifter sliter under koronakrisen, og det er behov for tiltak som kan motvirke permitteringer og oppsigelser. 

27.03.2020

Kommunalbanken styrkes med 750 mill. kroner for å hjelpe kommunene

Økte utgifter innen helse og omsorg, innkjøp av utstyr, tapte skatteinntekter og reduserte inntekter fra SFO og barnehage gjør at mange kommuner nå begynner å bekymre seg for hva koronaepidemien vil ha å si for kommuneøkonomien

27.03.2020

Mulighet for forskudd av dagpenger

Koronapandemien har ført med seg en bølge av permitteringer og oppsigelser på det norske arbeidsmarkedet. I løpet av uke 12 hadde Innlandet mottatt nærmere 11600 søknader om dagpenger fra personer som nå har behov for støtte.

Flere nyheter