Kjøreregler/anbefalinger: Smittevernstiltak viderføres til 13. april

Regjeringen har i dag besluttet å videreføre de strenge tiltakene for å forhindre spredning av koronasmitte. Med dette som  bakgrunn, og den solide innsatsen som har vært lagt ned i kommunene i Innlandet så langt, er det nå vår klare oppfordring å følge disse tiltakene. 

Det er ikke tiden for å senke bevisstheten rundt dette. Fortsett derfor

  • det gode kommunale arbeidet som gjøres for å forhindre smitte og forberede kapasitet
  • å iaktta kommunens viktige rolle etter smittevernlovens bestemmelser.

Følg retningslinjer på Helsedirektorat, Folkehelseinstituttet og Regjeringen sine nettsider.

Råd og tiltak frem til i dag er tilgjengelig i tidligere saker.