Skole og barnehage til de som trenger det mest

Ikke alle barn har hjemmeundervisning for tiden. Helsedirektoratets retningslinjer for stenging av skole og barnehage gjør unntak for barn og unge med særskilte omsorgsbehov. Disse er det viktig å ta vare på. Den enkelte skole og barnehage må derfor gjøre konkrete og individuelle vurderinger av hvem som bør få dette tilbudet

Momenter i denne vurderingen kan være om de for eksempel har fysiske eller psykiske funksjonshemminger, er omfattet av tiltak fra barnevernet eller andre hjelpetiltak. Utdanningsdirektoratet ønsker at flere barn og unge skal få dette tilbudet. De oppfordrer derfor skole- og barnehageeiere til å utvide sine tilbud til flere barn og unge med særskilte omsorgsbehov.

Kommunen skal fortsette med å gjøre egne vurderinger. Det er den enkelte skole og barnehage som kjenner barna best, som sammen med andre lokale faginstanser kan gjøre gode vurderinger.

Hvis din skole eller barnehage ikke gir nødvendig tilbud til ditt barn, kan du henvende deg til skolesjef eller barnehagemyndighet i kommunen. Vi vil gjerne også at du tar kontakt med Fylkesmannen, slik at vi kan samle informasjon og iverksette nødvendige tiltak.

Fylkesmannen er ikke klageinstans i disse sakene, slik vi er når kommunene fatter vedtak etter det ordinære regelverket i opplæringsloven. De føringene som regjeringen har vedtatt i perioden med stengte skoler har utgangspunkt i smittevernlovgivningen og de hensyn som følger av denne. Regjeringen har samtidig gitt klart uttrykk for at ulike grupper av sårbare barn og unge skal få et tilbud i sin skole eller barnehage. Kommunene skal fortsette med å gjøre egne vurderinger. Det er den enkelte skole og barnehage som kjenner barna best, som sammen med andre lokale faginstanser kan gjøre gode vurderinger. Fylkesmannen har en dialog med kommunene om det tilbud som gis til de mest sårbare barna og familiene. Kommunene rapporterer også inn tall til oss.

Du kan lese mer om dette på Utdanningsdirektoratet sine hjemmesider:

Oppfølging av utsatte barn og unge

Stengte barnehager og skoler på grunn av koronavirus

Du kan abonnere på koronanyheter fra Fylkesmannen i Innlandet! Gå til https://www.fylkesmannen.no/innlandet/abonnement/, kryss av for "korona" og oppgi din e-postadresse, så får du e-postvarsel om alle koronasaker som vi legger ut.

Kontaktpersoner