Må rigge seg for opptil 370 syke utenfor sykehus

Antatt alvorlig syke i regionene utenfor sykehus.
Antatt alvorlig syke i regionene utenfor sykehus. (Foto: Fylkesmannen i Innlandet)

Innlandskommunene kan bli nødt til å ta imot ca. 300-370 alvorlige syke i kommunene samtidig når pandemien når sitt høydepunkt, med behov for pleie og omsorg. Nederst i denne saken finner du de regionale tallene.

Fylkesmannen har laget en modell med utgangspunkt i Folkehelseinstituttets «R» på 1,3 – altså at vi klarer å redusere smitten til at hver smittet i gjennomsnitt bare smitter 1,3 personer. I Fylkesmannens regnestykke er det tatt med folketall i kommunene og justeringer i forhold til alderssammensetning og helsebildet i kommunen; altså slik som antallet folk med kols, med hjerte/kar-sykdommer og diabetes. Det er stor usikkerhet rundt disse tallene.

Stor usikkerhet – men likevel noe å bygge på

På pressekonferansen i dag understreket fylkesmann Knut Storberget at det er usikkerhet rundt tallene, og de kan endre seg etter hvert som vi får ny informasjon. Storberget sa også: -Det går an å si mye om disse tallene – med det er faktisk den beste modellen vi har akkurat nå!

Han appellerer til kommuner om å arbeide regionalt eller enkeltvis for å etablere de sengene som trengs, enten i eksisterende institusjoner eller bygg, eller ved å etablere nye avdelinger. Det er viktig å bruke den tida vi nå har til dette, sa fylkesmannen.

På pressekonferansen deltok også adm.dir. Alice Beathe Andersgaard i Sykehuset Innlandet, som oppfordret til det samme. Hun sa at sykehusene kalkulerer med 200-250 korona-innleggelser samtidig når pandemien når sin topp.

Mye tall – stor usikkerhet

Fylkesmannen sa at effekten av igangsatte smitteverntiltak er en viktig faktor for når toppen inntreffer og hvor høy den blir, og dette ikke vil kunne vurderes før etter ytterligere et par uker med strenge tiltak.

Modellen viser (pr. nå) at ca. 7500 antas å være smittet samtidig når pandemien er på topp. Det er store usikkerhetsaspekter, og Fylkesmannen følger utviklingen og Folkehelseinstituttets ukentlige risikovurderinger tett. Fylkesmannen samarbeider med Sykehuset Innlandet og kommunene slik at vi sammen rigger oss for å håndtere toppen av smitten.

Det planlegges for å ha egne smitteavdelinger i kommuner/regioner og sykehus. Samtidig skal sykehusene ha sengeplasser og best mulig øvrige helsetjenester også til de som ikke er smittet av korona, men som trenger annen helsehjelp.

Allerede nå ser vi at noen regioner rigger seg sammen, mens noen kommuner planlegger egne avdelinger/poster. Alle kommuner og regioner arbeider nå intenst med dette.

Slik ser de beregnede regionfordelte tallene ut for alvorlig syke som ikke er på sykehus på toppen av pandemien:

Region

Syke utenfor sykehus pr. region

Kongsvingerregionen

38-49

Sør-Østerdal

31-39

Lillehammer

31-39

Hamarregionen

74-95

Fjellregionen

11-15

Midt-Gudbrandsdal

10-13

Nord-Gudbrandsdal

14-18

Gjøvikregionen

66-85

Valdres

14-18

SUM

288-370

Opptak av pressebriefen

Blir du syk, skal du ha hjelp!

Sykehusdirektør Alice Beathe Andersgaard var ikke bare opptatt av senger i og utenfor sykehus i framtida – men også av dagen i dag. Årsaken var mediainteressen for at det nå er færre andre syke på sykehusene. Andersgaard med ettertrykk: -De som blir syke av andre årsaker enn korona, skal vi hjelpe med øyeblikkelig hjelp!

Kommuneoverlege i Lillehammer, Morten Bergkåsa, var med på pressekonferansen for å snakke om arbeidet med plasser til de som er for syke til å være hjemme, men ikke syke nok til å være på sykehus. Han tok også opp det samme: -Alle skal vite at folk har rett til hjelp fra fastleger og sykehus!