Coronaviruset ble diskutert i Fylkesberedskapsrådet

Fylkesberedskapsrådet møtte på Skype

Verdens helseorganisasjon har erklært internasjonal folkehelsekrise på grunn av det nye coronaviruset. Det er sannsynlig at smitten også vil komme til Norge. Fylkesberedskapsrådet var i dag samlet for å diskutere situasjonen.

Publisert 03.02.2020

Dette er situasjonen:

Et nytt coronavirus forårsaker et pågående utbrudd av lungebetennelse i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina. Det nye viruset kan gi luftveisinfeksjon hos mennesker. I mange tilfeller har det kun gitt mild sykdom, men det rapporteres også om tilfeller av alvorlig sykdom og dødsfall. Det er per i dag ikke registrert smittede i Norge og det er fortsatt usikkerhet om smittsomhet og alvorlighetsgrad av sykdommen, men Helsedirektoratet regner det som sannsynlig at vi også vil få smittede personer i Norge.

Fylkesberedskapsrådet innkalt

For å være forberedt har fylkesmannen innkalt Fylkesberedskapsrådet for å diskutere situasjonen. Fylkesberedskapsrådet sitt råd: Følg med på Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet sine hjemmesider. Her vil det til enhver tid komme oppdatert informasjon. Fylkesmannen og Fylkesberedskapsrådet vil følge situasjonen nøye.

Forhindre smitte

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har gitt råd for å forebygge smitte. Disse er allmenngyldige og vil også virke på vanlig sesonginfluensa som vi også nå er inne i.

Her er plakater som kan skrives ut og henges opp på aktuelle steder:

Vi anbefaler alle å følge med på Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet sine hjememsider.