Tilskudd til rus- og psykisk helsearbeid – barn og unge

Tilbud til barn og unge med behov for langvarig/sammensatt oppfølging

Kunngjøring av tilskuddsordningene "Tilbud til barn og unge med behov for langvarig/sammensatt oppfølging#, kapittel 765 post 60.

Fra og med 2019 ble denne ordningen en egen tilskuddsordning.

Helsedirektoratet har i dag kunngjort denne tilskuddsordningen. Her finner du link til utlysningen    

Følg lenkene for søknadsskjema og regelverk for ordningen:

Regelverk for ordningen finner du her

Søknadsskjema finner du her

Rapporteringsskjema finner du her

 

For de som mottok tilskudd over denne ordningen for 2019 er det krav om revisorattestert regnskap som skal være levert innen 01.03.2020.

 Søknads- og rapporteringsfrister:

  • Søknadsfrist er 01.03.2020
  • Frist for rapportering for tilskudd mottatt i 2019 er samme dato

Kommunene og deler av spesialisthelsetjenestene i Innlandet har vært aktive i forhold til denne tilskuddsordningen tidligere og vi håper på tilsvarende aktivitet i 2020.

 

Søknadene sendes Fylkesmannen i Innlandet pr. post:

Fylkesmannen i Innlandet

Postboks 987

2604 Lillehammer

eller elektronisk til postmottak: fminpost@fylkesmannen.no gjerne med elektronisk kopi til en av nevnte saksbehandlere:

Rus og psykisk helse rådgiver

Heidi Fæste fmophfa@fylkesmannen.no                 

Arild Bækkevold fmheabe@fylkesmannen.no