Tilskudd til kommunalt rusarbeid

Kommunene i Innlandet har vært aktive i forhold til tilskuddsordningene på rusfeltet tidligere og vi håper på tilsvarende aktivitet i 2020

 

Helsedirektoratet har kunngjort tilskuddordningen «Kommunalt rusarbeid» over Statsbudsjettet kapittel 765 post 62, for 2020. Utlysningen finner du her

 Søknads- og rapporteringsfrister

 • Søknadsfrist er 01.03.2020.
 • Rapportering har samme frist

Vi har nå fått noen signaler fra Helse- og omsorgsdepartementet om plan for tilskuddsordningen etter at opptrappingsplanen for rusfeltet avsluttes ved utgangen av 2020. Med de nødvendige forbehold er det ifølge statsråden ikke planer om bortfall eller endringer i ordningen og den videreføres i 2021.

Rapporterings -og søknadsskjema

Tilskuddsmottagere som har mottatt tilskudd til kommunalt rusarbeid i 2019 bes merke seg at rapporteringen skjer i samme skjema som søknaden og denne er elektronisk. Følg denne linken for søknad og/eller rapport: Økonomirapporteringen skjer i samme skjema.

 • Regelverket for ordningen finner du vedlagt
 • Ved henvendelser som gjelder teknisk support knyttet til søknads- og rapporteringsskjemaet skal denne adressen benyttes: skjema@fylkesmannen.no

Prioriteringer for tildeling i 2020:

 • Nye kommuner skal prioriteres inn i ordningen.
 • Ansettelser av personer med brukererfaring eller erfaringskonsulenter.
 • Oppsøkende tverrfaglige behandlings- og oppfølgingsteam.
 • Oppfølgingstjenester i bolig, bolig med bemanning o.l.
 • Arbeidsrettede tiltak og/eller aktivitetstilbud.
 • Tidlig intervensjonstiltak med barn/unge og eldre som prioritert målgruppe.
 • Lavterskeltjenester