Harepest i Innlandet – unngå smitte

Veterinærinstituttet har påvist harepest (tularemi) hos flere harer i Innlandet. Tularemi hos mennesker gir vanligvis et mildt sykdomsbilde som behandles med antibiotika.

Kjæledyr og husdyr regnes som lite mottakelige.

Fungerende fylkeslege, Bente Westrum hos Fylkesmannen i Innlandet, anbefaler at man følger disse smittevernrådene:

  • Ikke drikke vann direkte fra bekker eller vannforekomster i områder med harepest
  • Unngå kontakt med syke eller selvdøde harer eller smågnagere. Bruk hansker om håndtering er nødvendig.
  • Ikke fei opp smågnagerlort, men bruk en fuktig klut og beskytt hendene med gummihansker
  • Unngå å bli slikket av hunder som har vært i kontakt med selvdøde eller syke harer og smågnagere
  • Bruk myggbeskyttelse
  • Følge råd fra Folkehelseinstituttet (lenke under) om sikring av brønner og oppkomme

For utfyllende informasjon og flere råd, les her.

Kontaktpersoner