Leve hele livet

Tre av representantene for styringsgruppa - Marthe Flugstad fra Sykehuset Innlandet, Målfrid Schiager fra USHT og Irene Imingen, fylkesmannen
Tre av representantene for styringsgruppa - Marthe Flugstad fra Sykehuset Innlandet, Målfrid Schiager fra USHT og Irene Imingen, fylkesmannen (Foto: Eli Blakstad)

Fylkesmannen i Innlandet er gitt i oppdrag å koordinere det regionale støtteapparatet i kvalitetsreformen - Leve hele livet

Støtteapparatet består av Fylkesmannen, KS og Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester i Hedmark og Oppland.

Arbeidet med reformen er organisert som prosjekt. Styringsgruppa består av representanter fra eldrerådene i Hedmark og Oppland, Sykehuset Innlandet, KS, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Oppland og Fylkesmanenen. De har i dag hatt sitt første møte og lagt en plan for det videre arbeidet.

Det legges opp til en brev involvering av brukere, pårørende, ansatte og politikere, ulike organisasjoner og aktører innen helse og omsorg, folkehelse, kommuneplanlegging og ulike fagmiljøer.

I 2019 vil informasjon om- og spredning av reformen være i fokus. Vi vil blant annet invitere kommunene til dialogmøter hvor de kan komme med sine innspill til reformarbeidet og hva de ønsker at det regionale støtteapparatet skal bistå dem med.

Se her for mer informasjon om reformen.

Kontaktpersoner