Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Ivar Ringen, Lillehammer tildelt Kongens fortjenstmedalje

Medaljen ble delt ut av ass. fylkesmann Sigurd Tremoen i forbindelse med en tilstelning på Scanic Lillehammer Hotell, mandag 21. januar.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 21.01.2019

Ivar Ringen har over 40 år vært distriktsleder i Trygg trafikk. I tillegg til dette har han et langt liv i frivilligheten bak seg.

Sigurd Tremoenn avsluttet sin tale til Ringen slik - du har hele ditt voksne liv hatt et engasjement for barn og ungdom med fokus på bredde, inkludering og mestring. Din innsats innen trafikksikkerhetsarbeid, din frivillige innsats lokalt, regionalt og nasjonalt har ligget betydelig over det normale, og din livsinnsats kan stå som eksempel for andre.