Tilskudd til veiledning for nyutdannede lærere

Den første tida som lærer er viktig og kan oppleves som krevende. Kommuner kan nå søke om tilskudd for å gi veiledning til nytilsatte lærere i grunnskolen.

Tilskuddet skal bidra til at nyutdannede nytilsatte lærere i grunnskolen får veiledning av god kvalitet, slik at flere får en god overgang fra utdanning til yrke og blir værende i skolen.
Tilskuddet skal også bidra til at skoleeierne ivaretar sitt ansvar for å ha veiledningsordninger lokalt og styrke veiledning til den enkelte nyutdannede nytilsatte lærer.

Det er kun mulig å søke tilskudd for nyutdannede lærere som starter på sitt første år som lærer i grunnskolen høsten 2019.

Fristen for å søke om tilskudd er 29. mai 2019.

Du finner søknadsskjema og mer informasjon om tilskuddsordningen her.

Udir har publisert en ny veileder for veiledning av nyutdannede, «Veiledning av nyutdannede – hvordan kan det gjennomføres?». Veilederen inneholder balnt annet kjennetegn på gode veiledningsordninger.

Kontaktpersoner