Tilskudd til svømmeopplæring i barnehage er brukt opp

Svømmeopplæring
Svømmeopplæring

Fylkesmannen deler ut tilskudd for å gi barn i barnehage tilstrekkelig svømmeopplæring. Per august 2019 er tilskuddet brukt opp. 

Fylkesmannen i Innlandet er tildelt midler i 2019 som skal benyttes til svømmeopplæring for barn i barnehager. 

Tilskuddet skal bidra til at kommuner, frivillige organisasjoner og barnehager kan gjennomføre tiltak for å gi barn i barnehage tilstrekkelig svømmeopplæring slik at barna blir trygge i vann. Målet er å gi barna bedre svømmeferdigheter. 

Fylkesmannen i Innlandet har mottatt svært mange søknader om tilskudd til svømmeopplæring i år. Dessverre har vi ikke fått tildelt nok midler fra Utdanningsdirektoratet til å innvilge alle søknadene vi har mottatt. Fylkesmannen i Innlandet må derfor dessverre avslå søknader.

Vi gjør oppmerksom på at midlene som er lyst ut, gjelder for kalenderåret 2019. Nye midler forventes å bli tildelt fra Utdanningsdirektoratet i januar 2020, og disse vil gjelde for aktivitet som er planlagt i kalenderåret 2020. 

 

 

 

Kontaktpersoner